PUB ondersteunt Sign for my future

Communication / Crea / Innovation / Media / News

Sign-for-my-Future Het lijkt erop dat PUB 2019 inleidde door in 2018 zijn eerste Orbit by Pub-conferentie te organiseren, een evenement gewijd aan communicatie en duurzame ontwikkeling. We weten het natuurlijk: het klimaat is al jaren een belangrijk actueel onderwerp, maar de laatste maanden is het steeds onderwerp steeds warmer geworden (pun intended). Er komen initiatieven voor verandering en duurzame marketing houdt ons én anderen steeds meer bezig (zie ook het BAM Marketing Congress). Op PUB.be (in een afzonderlijke sectie van het news) en in onze magazines bestudeert en ontwikkelt de redactie dit onderwerp meer dan ooit tevoren, met name door middel van een nieuwe sectie die er volledig aan gewijd is. Op 24 oktober 2019 - precies op de verjaardag van de inwerkingtreding van het Handvest van de Verenigde Naties - vindt een tweede editie van Orbit plaats, met als subthema 'verandering'.
Het jaar 2019 wordt dus zeker een jaar van de waarheid voor ons klimaat - als de Staatsveiligheid geen roet in het eten gooit, natuurlijk. Een nieuw initiatief is Sign for my Future, een unieke coalitie van burgers, bedrijven en organisaties die nu start en jongeren, bedrijfsleiders, maatschappelijke organisaties, media en de academische wereld op een niet-partijgebonden manier oproept om een sterk klimaatbeleid te verdedigen. De burgers die tekenen dringen er dus bij de toekomstige regeringen op aan om concrete maatregelen te nemen ten gunste van een klimaatwet, een investeringsplan en een klimaatraad. Het is de vzw Klimaatmandaat die achter deze actie zit en die de krachten van de samenleving in de breedste zin van het woord samenbrengt (zie onderaan dit artikel). Tekenen kan Sign for my Future.
En de campagne zelf? Klimaatmandaat is erin geslaagd om - in de aanloop naar de verkiezingen - een brede coalitie teweeg te brengen die zich schaart achter één duidelijke boodschap: de tijd om de uitdagingen aan te pakken is… NU.
“In 2017 zaten we voor het eerst samen met een paar bezorgde burgers die de impasse wilden doorbreken. Wij burgers kijken naar de overheid voor een klimaatoplossing, en de overheid kijkt naar de burgers, en uiteindelijk bougeert er niets, of toch onvoldoende. De idee was om de brede samenleving te verenigen, en met een duidelijk ‘JA! NU!’ de beleidsmakers tot actie aan te zetten. Een samenwerking op zo’n grote schaal tussen burgers, bedrijven, klimaatorganisaties en wetenschappers is in België ongezien,” aldus Annemie Goegebuer, head of strategy en co-manager Publicis Brussels. Publicis Brussels en Zenith zijn al van bij de start betrokkenen bij deze campagne. Gaandeweg engageerden meer en meer communicatiepartners zich: naast November Five en RCA, die mee het project trekken, zetten ook communicatiepartners als The Oval Office, Social Lab, Motionmakers, Videohouse, Bigtrees, Bonka Circus en Wombat hun schouders onder dit project. En daar komen snel partners bij. Onder meer Roularta Media Group ondersteunt ondertussen deze actie.
“Het is fantastisch om te zien hoe we de mobilisatie hebben kunnen doortrekken naar mediapartners. Dit is wat mij betreft de grootste pax media die ik ooit gezien heb. Media die hun platform ter beschikking stellen om onze boodschap te brengen bij wie het wil en moet horen. En intern dat engagement verder te vertalen. En dus merci aan alle mediapartners om ons te ondersteunen in wat zonder twijfel de grootste klimaatmediacampagne is tot nu toe," zegt Davy Caluwaerts, mediastrateeg Publicis Groupe.
“Dit mooie initiatief was een creatieve uitdaging die bloed, zweet en tranen heeft gekost," zeggen Kwint De Meyer en Willem De Wachter, creatief directeurs van Publicis Brussels. “Maar we hopen vooral dat het harde teamwerk ook massaal veel handtekeningen oplevert die de politici eindelijk kunnen wakkerschudden. Teken dus ook voor jullie toekomst!”

De ‘Sign for my Future’ campagne zal dankzij brede steun van de media alomtegenwoordig zijn:

  • TV in februari en maart
  • Online video in februari
  • Radio in februari en maart
  • Digital (SEA, Display en CRM) van februari tot mei
  • Kranten in maart en april
  • Magazines in april

CREDITS
Client : KLIMAATMANDAAT VZW, Contact : Karen Casteels
Lead agency: Publicis Brussels, Zenith, Prodigious (Publicis Groupe)
CD : Kwint De Meyer & Willem De Wachter
Creative Idea : Maarten  De-Maayer & Daniel Vanden-Broucke, Benoit Menetret, Maxime Damo & Karl Magnusson
Strategy : Annemie Goegebuer & Jan Govaerts
Connection Plan : Fiona Boyle
Account : Frederik Jonnaert
Media: Davy Caluwaerts, Isabel Sanchez Garcia, Yvon Collette, Bruno Lheureux
Production : Marc Van Buggenhout & Daan Feytongs
Sound Design : Tom Garcia & Saartje Goris
Art Buying : Ingrid Deuss
Photographer : Pieter Neirynck
Film Production company : Roses R Blue
Director : Gijs Polspoel
Executive Producer : Robbe Demuynck
Music Composition : Reinhard Vanbergen
Web agency : November Five
Chief design: Vincent Pauwels
Co-CTO: Thomas Van Sundert, Stijn Symons
Strategy Analyst: Jeroen Van Winckel
Strategy Project Manager: Justin Mol
Product Manager: Leslie De Cuyper
UX Architect: Geoffrey Verhulst
IT Architect: Jelle Slowack
Engineering Project Manager: Florence De Meyer
UI designer: Michiel Van Nueten
Engineers: Joren Van Hemelrijk, Joren Van Looveren, Marijn Brosens, Oliver Hofkens, Seppe Rousseau, Dries Heyninck, Matteo De Wint, Samuel De Pooter
Tester: Ivica Kordic
PR agency : RCA
Project manager & PR consultant: Sarah Coppens
PR consultants: Jan Van der Cruysse, Frédéric Pellissier, Evelien Olaerts, Julien Legrand
Copywriter: Stéphanie Georges
Graphic designer: Davine Motmans
Motion Designer: Gerrit Van Goethem
In samenwerking met Wombat, The Oval Office, Social Lab, Motionmakers, Videohouse, Bigtrees, Bonka Circus.
Als addendum geven we nog even de te nemen maatregelen mee. Concreet gaat het om de volgende drie elementen:
Een klimaatwet: "Een klimaatwet stelt ons in staat om tegen 2050 klimaatneutraal te worden door de hoeveelheid broeikasgassen die we kunnen uitstoten te bepalen. In tegenstelling tot een overeenkomst is een wet bindend. De wet verplicht regeringen om investeringsplannen te ontwikkelen, tussentijdse doelstellingen vast te stellen en de emissies in de komende vijf jaar aanzienlijk te verminderen. Deze wet is een wet voor de lange termijn, met concrete acties op korte termijn. Daarbij houden we rekening met de vermindering van de emissies in de industrie en de op Europees niveau beheerde elektriciteitsproductie, wat een gezonde concurrentie tussen in Europa gevestigde bedrijven garandeert. De klimaatwet biedt een stabiel kader voor de hele Belgische economie."
Een investeringsplan: "België moet anders investeren, want de overgang naar een CO2-vrije economie in alle sectoren kost veel geld. Het investeringsplan geeft aan hoeveel middelen nodig zijn en hoe deze te vinden. Wij vragen de autoriteiten om voor eind 2021 een concreet investeringsplan op te stellen, zodat het uiterlijk eind 2022 in werking kan treden. Het investeringsplan zet uiteen hoe we onze economie zullen omvormen tot een broeikasgasvrije economie, zodat deze overgang voor iedereen voordelig zal zijn. Dit zal veel investeringen vergen, maar de beschikbare studies zijn het erover eens dat deze investeringen zullen worden afgeschreven door brandstofkostenbesparingen. In ieder geval zijn deze investeringen slechts een fractie van wat we zouden moeten uitgeven als we zouden toestaan dat de opwarming van de aarde verder verslechtert."
Een klimaatraad: "Wij pleiten voor de oprichting van een onafhankelijke klimaatraad om de politiek in België te controleren en verslag uit te brengen aan parlementen en regeringen. De Raad doet ook aanbevelingen om het beleid aan te passen. De Klimaatraad wordt een onafhankelijke openbare instelling met interfederale jurisdictie. Het zal bestaan uit onafhankelijke (academische) deskundigen. Zij zullen verslag uitbrengen aan de parlementen, het beleid evalueren en waar nodig aanbevelingen doen. Zonder politieke kleur en zonder belangenconflicten."