Publica Awards kennen winnaars

Awards / News

publica awardsOp donderdagavond 20 juni zijn de Publica Awards voor de vierde keer uitgereikt. Deze prijzen bekronen publieke actoren, hun partners en hun samenwerking in unieke projecten. Ruim 250 genodigden woonden het gala-event, georganiseerd door EBP bij in Hotel Metropole in Brussel.
71 projecten maakten kans op een Publica Award in één van de volgende vijf categorieën: Corporate Responsibility, Urban development, Infrastructure & Mobility, Technology, Heritage & Architecture en Safety & Security. Vijf verschillende expertenjury’s bogen zich over de kandidaten en hun dossiers. Tijdens het galadiner stemden de gasten ook nog eens live op het project dat volgens hen de publieksprijs in elke categorie verdiende.

Publica Award: Corporate Responsibility

Gouden medaille: Nudgen naar een milieuverantwoord voedingspatroon in een supermarktcontext - Vlaamse overheid - Departement Omgeving Vlaanderen, Universiteit Gent, Colruyt

De ecologische voetafdruk van ons voedingspatroon kan aanzienlijk dalen door meer milieuverantwoorde keuzes te maken. Nudging verwijst naar subtiele duwtjes in de goede richting. Via strategische wijzigingen in de omgeving kan er een voorspelbare verandering komen in het menselijke gedrag, zonder dingen te verbieden of economische incentives significant te wijzigen. De opkomst van nudging en gedragsinzichten in het beleid biedt een kans om interessante pistes te verkennen. De klant in een supermarkt begeleiden naar een milieuverantwoord en gezond voedingspatroon is mogelijk zonder expliciet te communiceren over duurzaamheid of gezondheidsaspecten.
Zilveren medaille: Ensemble, faisons barrage - Politiezone Entre Sambre et Meuse (Provincie Namen)

Oplichting van ouderen door middel van IT is een probleem van deze tijd dat via dit project bestreden wordt. Het doel is om ouderen op een eenvoudige manier potentieel gevaar te leren detecteren wanneer zij op het internet surfen.
De jongere generatie, die zeer vertrouwd is met digitale toepassingen, krijgt daarbij de belangrijke rol om ouderen te ondersteunen in hun virtuele sociale contacten.  Zo kunnen deze laatsten hun verloren gegane sociale banden opnieuw herstellen via het internet. Om dit waar te maken, werkt het project nauw samen met scholen.
Bronzen medaille: Chambon gebouw - Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) (Brussels Gewest, 1000 Brussel)

Na tientallen jaren gevestigd te zijn in een energie-intensief gebouw in Elsene keerde de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) terug naar zijn oorspronkelijke locatie en verhuisde naar het beroemde gebouw 'Chambon' in het centrum van de stad (Warmoesberg). De RJV beschikt nu over een beschermd en modern gebouw van 5.100 m² en wil in dit kantoor specifieke aandacht schenken aan zijn energieverbruik, afvalproductie en uitstoot.
Publieksprijs: Olifantengras in Schelle (Indiener: Gemeentebestuur Schelle)

Schelle plant als eerste gemeente olifantengras aan: dit grassoort haalt 4 tot 5 keer meer CO₂ uit de lucht dan een bos. Een hectare olifantengras verwerkt jaarlijks 25 tot 30 ton CO₂. Hiermee zet Schelle een stap naar een klimaatneutrale gemeente.
Bij de aanplanting worden geen pesticiden gebruikt. Tussen de olifanten-graswortel wordt klaver als bodembedekker gebruikt. Dit draagt tevens bij tot biodiversiteit en is zeer interessant voor de bijenpopulatie. Klein wild (tot en met reeën) houden zich graag schuilhouden in olifantengras tijdens de wintermaanden.

Publica Award: Urban development, Infrastructure & Mobility

Gouden medaille: Heraanleg Fontainas – Stad Brussel, B612 Associates (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Dit project creëert een plek om te wonen, te werken en te ontmoeten, met aandacht voor zacht verkeer en biodiversiteit, met respect voor duurzame ontwikkeling en verantwoord waterbeheer. Dankzij de heraanleg van Fontainas ontstaan nieuwe groene ruimtes, mét een echt park en aangename woonvoorzieningen. Het is een plek waar mensen, groen en gebouwen mooi samenkomen en die de omliggende wijken met elkaar verbindt.
De ontwikkeling houdt zoveel mogelijk bestaande bomen in stand en geeft deze bovendien een centrale rol. Bijzondere aandacht werd besteed aan de biodiversiteit en het ecosysteem van het park. Bovendien wordt aan innovatief waterbeheer gedaan door een zorgvuldig ontwerp van de topografie van het park en de realisatie van een reeks valleien en ondiepe bassins.
Zilveren medaille: Utopia Aalst –Stad Aalst (Oost-Vlaanderen)

Utopia is de Stedelijke Bibliotheek en Academie voor Podiumkunsten van de stad Aalst, gehuisvest in een gloednieuw gebouw ontworpen door KAAN Architecten. Het idee van een bibliotheek evolueert dankzij de opwaardering van het gebouw van een traditioneel uitleencentrum tot een plek die geldt als kenniscentrum.
Het is tevens een plek waar ook ruimte is voor verblijven, ontmoeten, ontspannen en bijleren; zowel fysiek als digitaal. De integratie van de bibliotheek en de Academie voor Podiumkunsten verleent een toegevoegde culturele waarde aan het multifunctioneel gebouw en de beleving ervan.
Voor de meetbaarheid en concretisering van duurzaam en energiezuinig bouwen en het gebruik van duurzame materialen werd voor dit project gebruik gemaakt van de beoordelingsmethode BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).
Bronzen medaille: Nederschelde versie 2.0 – De Vlaamse Waterweg nv (Oost-Vlaanderen, Gent)

Dit project omvat het opnieuw openleggen en bevaarbaar maken van de Nederschelde tussen de Wijdenaardbrug en de Nieuwbrug en vormt het sluitstuk in het herstel van de historische verbinding tussen Schelde en Leie in Gent. De Nederschelde, ook de Reep genoemd, is het gedeelte van de Schelde in de Gentse binnenstad tussen de Ketelvaart aan de Waalse Krook en de plaats waar in het verleden de Leie en de Schelde samenvloeiden.
De site is geëvolueerd van een grauwe parkeerplaats naar een gezellige publieke ruimte die intussen veel volk trekt en waar het aangenaam vertoeven is. Het gebied is gelegen langs een aantal fiets- en voetgangersassen en wordt bezocht door veel (zachte) weggebruikers en recreanten. Langs het traject bevinden zich ook scholen, horecazaken en winkels. Het project voorziet ook de nodige infrastructuur: rustpunten, zitbanken, fietsrekken, vuilnisbakken, antiparkeerpaaltjes, verlichting, …
Publieksprijs: Fietsen door de bomen - Indiener: Toerisme Limburg vzw (Pijnven - Limburg)

In Pijnven fiets je door de Bomen. Fietsen in een bosrijke omgeving wordt een bijzondere zintuigelijke ervaring. Met dit fietspad wordt de bezoeker veilig in hogere sferen gebracht.  Letterlijk, want je fietst via een dubbele cirkel tot op 10 meterhoogte tussen de bomen. Je ziet, voelt en ruikt de natuurpracht.
Het fietspad werd opgebouwd in kunststof verharding en cortenstaal, gesteund op smalle cortenstalen kolommen  en voorzien van een reling met inox netstructuur. De aanleg van de fietsbrug  gebeurde met volle respect voor het bos en voor de ondergrond. Gezien de hellingsgraden op het traject nooit steiler zijn dan 4% is het traject toegankelijk voor fietsers van alle niveaus.

Publica Award: Technology

Gouden medaille: Producten- en dienstencatalogus Puurs-Sint-Amands– Gemeente Puurs-Sint-Amands (Provincie Antwerpen) 
De burger krijgt een overzichtelijke thematische ingang naar de verschillende diensten en producten die vanuit de gemeente worden aangeboden. De medewerkers van Puurs-Sint-Amands kunnen taakgericht werken, met als basis hun producten en diensten die centraal beheerd worden in de producten- en dienstencatalogus.
De producten- en dienstencatalogus (PDC) werd door het IT-bedrijf Tobania ontwikkeld in Sharepoint. Het project omvat drie onderdelen: productfiches, productscripts en beleidsinformatie. De productfiche bevat alle relevante (externe) informatie (omschrijving, voorwaarden, procedure, kostprijs, …) over een specifiek product.  Het productscript bevat de interne werkwijze (proces/procedure) rond het product. De beleidsinformatie omvat extra informatie gelinkt aan het product.
Zilveren medaille: Faky: fake news detecteren – RTBF, Vox Teneo

De applicatie en website Faky is ontworpen om fake news of opzettelijk misleidende informatie te bestrijden. Faky bundelt nieuwe technologieën waarmee verschillende factoren die duiden op foutieve informatie automatisch geanalyseerd kunnen worden: de domeinnaam, hoe het artikel geschreven is, … Het algoritme van Faky kent een potentiële desinformatiescore toe en maakt die toegankelijk voor het grote publiek.
Het platform biedt daarnaast ook relevante content aan zoals artikels waarin aandacht besteed wordt aan fact checking.
Bronzen medaille: Lichtplan 4.0 – Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren (SOFICO) – (Waals Gewest)

Dit plan heeft tot doel om het verlichtingssysteem van het hele Waalse autosnelwegennet te renoveren en daarbij optimaal gebruik te maken van de technologieën van de toekomst. Dit systeem zal gebruikmaken van led- en dynamische verlichting. Het doel is meervoudig: het draagt bij tot een betere dienstverlening voor de weggebruikers en zorgt tegelijk voor een aanzienlijke verlaging van de energiefactuur (76% minder verbruik).
Het nieuwe verlichtingssysteem wordt uitgerust met technologie voor beheer op afstand en verschillende sensoren. Zo ontstaat een geconnecteerd en intelligent netwerk waarbij de lichtintensiteit vanuit het nieuwe PEREX-centrum aangepast kan worden in functie van het verkeer, de weersomstandigheden, wegenwerken of ongevallen.
Publieksprijs: Scholen van morgen - Indiener: AG Real Estate Co-Production in Development NV
Het Scholen van Morgen programma bevat naast de nieuwbouwprojecten ook renovatie-en restauratieprojecten. De uitdaging binnen het programma Scholen van Morgen was om tijdens de bouw van 182 projecten alle partijen toe te laten hun verantwoordelijkheid waar te maken door opmerkingen te kunnen maken en op een georganiseerde manier op te volgen.
De betrokkenen registreerden hun opmerkingen in een app via tablet zodat alle info synchroon is bij alle partijen.  De intensieve feedbackloops geven alle betrokkenen een concrete basis om het gebouw af te werken.

Publica Award: Heritage & Architecture

Gouden/Zilveren Medaille (ex-aequo): DE MAAN, beeldsmederij in Mechelen – Stad Mechelen (Provincie Antwerpen)

Het project (restauratief erfgoed in combinatie met kwalitatieve nieuwbouw) toont aan dat  eeuwenoude monumenten en hoogstaande hedendaagse architectuur mits de juiste benadering en ontwerpmethodiek hand in hand kunnen gaan. Deze synergie kan leiden tot nieuwe, geladen en inspirerende publieke plekken voor ontmoeting en beleving. Ze is een toonbeeld geworden van integrale en geïntegreerde monumentenzorg.
DE MAAN, een beeldsmederij voor kinderen en jongeren, is al vijftig jaar een belangrijke uitvalsbasis voor kinderkunsten, in het historische en culturele centrum van de stad. DE MAAN staat voor theater, kunsten, poëzie en verwondering. Elk jaar spelen er 350 tot 400 voorstellingen en komen er circa 40.000 toeschouwers over de vloer.
Gouden/Zilveren Medaille (ex-aequo) + Publieksprijs: Renovatie en restauratie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Regie der Gebouwen (Tervuren, Vlaams-Brabant)

Rond de jongste eeuwwisseling besliste het museum dat het een internationaal toonaangevend museum en onderzoeksinstituut over Midden-Afrika wilde worden. Het museum onderging een grondige metamorfose. Eén van de grote uitdagingen was om het oude museumgebouw, een beschermd monument, en de tentoonstellingszalen uit te rusten met nieuwe technieken voor de conservatie en presentatie van de collectie.
Het nieuwe museum is niet langer een museum van het koloniale Afrika, maar wel van het Afrika van vandaag en van de toekomst, zonder hierbij de gedeelde geschiedenis tussen België en de landen van Midden-Afrika te verwaarlozen. Bij de renovatie was de integratie van hedendaagse kunst in het museum een belangrijk item. Het vernieuwde AfricaMuseum is tevens volledig toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.
Bronzen medaille: Restauratie en herbestemming van pastorie naar bibliotheek - Pont-à-Celles (Provincie Henegouwen)

De voormalige pastorie van Pont-à-Celles is omgevormd tot een gemeentelijke bibliotheek. Het project werd in verschillende fasen uitgevoerd: eerst vonden de structurele werken plaats, vervolgens werd de buitenkant van het gebouw aangepakt en tenslotte kwam het interieur aan bod. Het project zorgt ervoor dat een gebouw van een gemeenschap die sinds de 12de eeuw in Pont-à-Celles aanwezig is in stand gehouden wordt en dat het erfgoed toegankelijk maakt voor mensen.
Het gebouw heeft een centrale ligging in de stad en het park en zorgt niet alleen voor een culturele meerwaarde, maar ook voor de ontwikkeling en dynamiek van het gebied. De bibliotheek is bovendien een uitgelezen ontmoetingsplaats voor verschillende generaties. De locatie, die nu gewijd is aan cultuur en literatuur, zal ook de uitvalsbasis vormen voor een educatief project.

Publica Award: Safety & Security

Gouden medaille: Geïntegreerde Security en Hospitality voor Politiezone Antwerpen – Politiezone Antwerpen (Provincie Antwerpen)

Dit project wilde zowel de kerntaken van de Politiezone Antwerpen beveiligen en de continuïteit van de geleverde politiezorg verzekeren door het beveiligen van haar assets (mensen, producten, middelen en processen) als de klantgerichtheid verbeteren.
Een professionalisering van het securitybeleid drong zich op. Omwille van deze behoefte zorgde dit project voor een grote inhaalbeweging op het vlak van security en hospitality voor de ganse organisatie. De nieuwe inzichten inzake security en hospitality brengen tevens een wijziging in de organisatie van de verschillende onthaalkantoren met zich mee.
Zilveren medaille: CBRNe expertisecentrum van het Crisiscentrum - Crisiscentrum FOD Binnenlandse Zaken

België werd in het verleden geconfronteerd met reële bedreigingen; denk maar aan het vrijkomen van chemische, biologische, radiologische of nucleaire substanties, o.m. veroorzaakt door het gebruik van explosieven (CBRNe: Chemical, biological, radiological and nuclear defense and explosive materials). De coördinatie van acties of het nemen van maatregelen gebeurt op nationaal niveau, aangestuurd vanuit het nieuwe CBRNe expertisecentrum dat werd opgericht binnen het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken.
Het Crisiscentrum staat in voor de uitwerking van nationale CBRNe-noodplannen zoals het ‘Nucleair en Radiologisch Noodplan voor het Belgische Grondgebied’ en het ‘CBRNe Noodplan Terro’.
Bronzen medaille: SHIELD Antwerpen – Het bestrijden van terrorisme door het delen van informatie – Politiezone Antwerpen (Provincie Antwerpen) 

Het SHIELD-platform is een initiatief van de PZ Antwerpen, geïnspireerd op het SHIELD-platform van het New York Police Department. Via een digitaal platform kunnen politie en bedrijven rechtstreeks communiceren en informatie uitwisselen. Het Antwerpse SHIELD-project geldt vandaag als een toonbeeld van de samenwerking tussen de publieke en de private sector. Met gepersonaliseerde e-mails worden de gebruikers op de hoogte gehouden van verschillende gebeurtenissen in Antwerpen, maar ook in de rest van de wereld.
SHIELD wordt extern gehost en daardoor is de website bijvoorbeeld te allen tijde beschikbaar en worden de gegevens van zowel partners als beheerders extra beveiligd. SHIELD wordt hierdoor voortdurend gemonitord.
Publieksprijs: Behandeling overlastmeldingen: van subjectieve beleving naar objectieve meting (Stad Mechelen)

Zoals elke stad streeft Mechelen naar een harmonieuze samenleving waar overlast beperkt blijft. Om iedere burger de kans te bieden om een overlastmelding in te dienen en zelf te kunnen opvolgen, werd het hele proces geanalyseerd en aangepast. Binnen de vernieuwde aanpak en technologie, worden al de instromen gecentraliseerd in het platform ‘Topdesk’ en van daaruit behandeld.
Door een goed netwerk van politieagenten, Gemeenschapswachten & jongerenwerkers kunnen zo de meeste structurele overlastmeldingen behandeld worden.
Website Publica Awards: https://publica-brussels.com