Publicis Groupe is Great Place To Work

News / People

Werken anno 2021 is niet meer hetzelfde als het was anno 2019. Zowel werkgevers als werknemers moesten zich gedwongen aanpassen aan de onzekere omstandigheden doorheen de coronalockdowns. Verplicht telewerken leek oorspronkelijk een verademing met vooral voordelen, maar hoe langer hoe meer kwamen er ook steeds meer nadelen aan het licht. In die mate zelfs dat er deze zomer een kwart meer klachten over stress zijn binnengelopen bij Mensura in vergelijking met de zomer van 2020. In die turbulente periode van onzekerheid wist Publicis Groupe België  bij zijn eerste deelname een Great Place to Work-certificaat binnen te halen - "als allereerste reclamebureau in België" meldt het bureau niet zonder gepaste trots. “Er is vandaag op HR-platforms en op Linkedin heel veel te lezen over hoe we moeten omgaan met de nieuwe manieren van werken en alle mogelijke vormen van stress, maar enorm weinig daarvan is gebaseerd op een lange termijn visie of komt uit de praktijk”,zegt Veerle De Vos, talent director bij Publicis Groupe België. “In een sector die kampt met een imagoprobleem van overwerken en stress[1], wisten wij bij onze eerste deelname een Great Place to Work Certificaat te bemachtigen, daar zijn we dan ook best trots op.”

Persoonlijke groei als onderscheidende strategie.

Vijf jaar geleden besloot Publicis Groupe België om volledig in te zetten op de persoonlijke groei en het welzijn van hun medewerkers. Ze voegden de daad bij het woord door een a-typische en creatieve ‘people’s coach’ aan te werven die enkel focust op het mentaal welzijn en de persoonlijke groei van elke werknemer.  Medewerkers kunnen zo bijvoorbeeld tijdens een tweedaagse training hun persoonlijke missie ontdekken en gericht groeien vanuit wat hun hart sneller doet kloppen. Ook andere trainingen worden aangebodenvia ‘’Marcel’: een online platform dat volledig inzet op persoonlijke groei. Elke werknemer heeft er toegang tot online classes en trainingen. De topics variëren van strategy, data, copywriting tot mindfulness, leadership en burn-out prevention. 

Constante mentale ondersteuning.

Stress valt nooit volledig te voorkomen, deadlines horen nu eenmaal bij de stiel, maar bij Publicis Groupe bieden ze verschillende tools aan hun medewerkers om die stress te kanaliseren. Zo heeft iedereen toegang tot de Headspace-app en worden er wekelijks yogasessies georganiseerd. Iedereen binnen de organisatie heeft ook toegang tot een vertrouwenspersoon die zowel helpt op professioneel als op persoonlijk vlak. Tijdens specifieke ‘burn-out preventie sessies’ voor alle werknemers en extra opleiding voor managers leren medewerkers de signalen te lezen, bij zichzelf of bij anderen.

Het groepsgevoel versterken.

En ten slotte wordt ingezet op wat toch het fundament van een bedrijf blijft: collega’s die elkaar kennen en waarderen. Alle teams worden aangezet om extra in te zetten op communicatie, zodat iedereen verbonden blijft (ondanks de fysieke afstand). Er worden o.a. regelmatig feed-backsessies georganiseerd en carriëregesprekken vinden plaats in de buitenlucht, al wandelend. Op regelmatige tijdstippen wordt er samen gevierd, gekwist en gewoon gepraat. Online events die niet verplicht zijn, maar waar meer dan 80% van de werknemers met plezier tijd voor maakt. Die aanpak werkt want 85% van de werknemers vindt de camaraderie bij Publicis Groupe België geweldig. “Zeker jongeren, maar bij uitbreiding alle werknemers hechten vandaag meer belang aan persoonlijke ontwikkeling en een gezonde work-life balans," zegt Eva Devos, co-CEO bij Publicis Groupe België. “Voor ons was het 5 jaar geleden al duidelijk dat we een nieuw soort bureau moesten bouwen met een cultuur waarin persoonlijke groei van mensen centraal staat, er diversiteit van denken is, de stem van iedereen gehoord wordt, er transparant wordt gecommuniceerd en er gelijkheid van kansen heerst.  De afgelopen jaren toonden dat dit alles perfect te rijmen valt met een uitmuntende klantentevredenheid en goede business resultaten.”

Great Place to Work

Het Great Place to Work®-Institute, met als officiële partner Vlerick Business School, is een onafhankelijke, internationale onderzoeks-, advies- en opleidingsinstelling met een missie: bedrijven helpen om fantastische werkplekken te creëren en in stand te houden via de ontwikkeling van een bedrijfscultuur gebaseerd op vertrouwen. Publicis Groupe België schreef zich dit jaar voor het eerst in voor het Best Workplaces onderzoek [2](vroeger bekend onder de naam van Beste Werkgever) en mag zich meteen een ‘Great Place to Work’ noemen.

Enkele opvallende resultaten uit het Best Workplaces onderzoek bij Publicis Groupe België:

  • 81% van de werknemers geeft aan dat ze tijd voor zichzelf kunnen nemen wanneer ze dat nodig achten.
  • 82% vindt dat ze een echt verschil kunnen maken binnen het bedrijf.
  • 99% verklaart dat sexuele geaardheid geen enkele impact heeft op de kansen die ze krijgen.
  • 95% bevestigt dat origine/afkomst geen invloed heeft op de kansen die ze krijgen.

[1]Maar liefst 73% van de werknemersin de communicatiesector geeft aan te kampen met stress. Studie van Creative Belgium.

[2]Aan de hand van de Trust Index© (de werknemersbevraging) en de Culture Audit© (HR-bevraging) evalueren we uw organisatie. Uniek in onze aanpak is dat de evaluatie door de medewerkers primeert. Twee derde van de eindscore van de organisatie wordt namelijk bepaald door de score op de Trust Index©.