Publicis steunt alzheimerpatiënten

Publicis

Crea / News

Publicis
Wereldwijd lijden ruim 46,8 miljoen mensen aan dementie, een hersenaandoening waarvan de belangrijkste en meest bekende oorzaak de ziekte van Alzheimer is. Om de ingrijpende ziekte uit de taboesfeer te halen, lanceert Publicis Brussels memorepair.be: een website die u toestaat om uw herinneringen in te sturen en te laten digitaliseren. Het initiatief, dat uitgaat de Nationale Alzheimer Liga, wordt vandaag voorgesteld tijdens de Alzheimer Café Day in Brussel, dat naar jaarlijkse gewoonte plaatsvindt om alzheimerpatiënten en hun families een hart onder de riem te steken.
« Met Memorepair herstellen we de herinneringen van mensen, en steunen we mensen die zich niets meer herinneren, » aldus Sabine Henry, voorzitster van de Nationale Alzheimer Liga. « Met de huidige technologie kunnen we de souvenirs waar we geen toegang meer tot hebben, gemakkelijk digitaliseren en zo opnieuw toegang krijgen tot onze persoonlijke geschiedenis. Dat is van een niet te onderschatten belang. Samen naar foto’s of filmpjes kijken en herinneringen ophalen creëert bovendien uiterst fijne familiemomenten, en is een goeie oefening om het geheugen te trainen. » Voor de digitalisering betaalt u niet meer dan het markttarief, en 30% van het bedrag gaat naar de Nationale Alzheimer Liga. « Memorepair is een project dat helemaal overeenstemt met de waarden en de missie van de Liga, en is uiterst waardevol, » vervolgt Sabine Henry. « Zo slagen we er op een dag misschien in om ook het geheugen van Alzheimer-patiënten te herstellen. »