PXL start Engelstalige opleiding Communicatie

Communication / News

PXLIn september 2019 start de opleiding Professionele Bachelor Communicatiemanagement van Hogeschool PXL met een Engelstalige variant: Bachelor of Communication Management. Het gaat om een studieprogramma van 90 studiepunten. De opleiding mikt daarmee op buitenlandse en Vlaamse studenten. Daarmee is de opleiding Communicatiemanagement tot nader order de enige Limburgse hogeschoolopleiding die uitpakt met een Engelstalige variant, valt te horen bij PXL.
Het is een algemene vaststelling: meer en meer afgestudeerden komen in een internationale werkomgeving terecht waar Engels geheel of gedeeltelijk de voertaal is. Meer en meer jongeren zien zichzelf – een tijd – in het buitenland leven en werken. Daarnaast zijn er ook heel wat buitenlandse studenten die naar Hasselt afzakken om in het kader van het Erasmusprogramma enkele opleidingsonderdelen te volgen. De opleiding Communicatiemanagement van Hogeschool PXL biedt daarom dit studieprogramma van 90 studiepunten in het Engels aan. Het is een aanbod van opleidingsonderdelen uit de drie bachelorjaren. In de keuze van de opleidingsonderdelen die in het Engels worden aangeboden werd rekening gehouden met de behoeften van het werkveld en de wensen van de studenten. De opleiding biedt net die opleidingsonderdelen in de Engelse variant aan die een meerwaarde zijn voor zowel de Vlaamse als de buitenlandse studenten. De anderstalige opleiding die de opleiding Communicatiemanagement van Hogeschool PXL aanbiedt, is afgestemd op de noden van de internationale studenten die in het kader van een Erasmusprogramma opleidingsonderdelen volgen aan de opleiding Communicatiemanagement van Hogeschool PXL; de Vlaamse studenten die hun opleiding willen verrijken door een aantal opleidingsonderdelen in een andere taal te volgen en het werkveld die taalvaardigheid en brede inzetbaarheid vraagt van junior-collega’s. Door het ontwikkelen van de anderstalige initiële bacheloropleiding verwacht de opleiding een instroom in het eerste bachelorjaar van 20 studenten in 2019, 40 studenten in 2020 en 60 in 2021. Deze groep wordt jaarlijks vergroot met 20 uitwisselingsstudenten.