R Antwerp FC legt zich neer bij voetbalcontract

Communication / Media / News

R Antwerp FC sluit zich aan bij de andere leden van de Pro League. Dat betekent dat het Belgische voetbalcontract definitief naar Eleven Sports gaat. Het management van de Pro League en Eleven Sports vatten nu onderhandelingen aan om hetmediarechtencontract te finaliseren.

Vandaag is er reeds een conference call gepland tussen het management van de Pro League en Eleven Sports om het akkoord voor de uitbating van de mediarechten van de komende vijf seizoenen, conform de tender, te finaliseren.

Ter herinnering: de Algemene vergadering van de Pro League van 12 februari kende de mediarechten (1A, 1B, Super Women’s League, Crocky Cup en Supercup) voor de periode 2020-2025 toe aan Eleven Sports en sloot een akkoord over de verdeelsleutel voor de komende cyclus. KAA Gent en R. Antwerp FC tekenden toen echter verzet aan, respectievelijk wegens de keuze voor de rechtenhouder en uit onvrede met de verdeelsleutel. De Pro League kon op 17 februari een akkoord sluiten met Ivan De Witte, voorzitter van KAA Gent. Na intensief maar constructief onderhandelen werd op 13 maart een akkoord gevonden met R. Antwerp FC. Het akkoord met R. Antwerp FC betekent geen wijziging in de definitie van de G5. Het zet wel in op sportieve ambities en prestaties van de clubs. Zo zullen clubs uit de K11 die Play Off 1 bereiken, financieel sterker beloond worden.