Voices of our Industry: reclame anno 2020

Communication / News

De Belgische creatieve communicatiesector wordt vooral gedomineerd door blanke mannen, is een broedplaats voor stress en kampt nog te vaak met ongepast gedrag op de werkvloer. Dat blijkt uit een nulmeting van Creative Belgium. Het onderzoek Voices of our Industry neemt voor de eerste keer ooit de werkcultuur binnen de Belgische creatieve communicatiesector grondig onder de loep. Als antwoord op de resultaten van het onderzoek organiseert Creative Belgium haar eerste leadership conferentie op 5 maart 2020 in Brussel, met de steun van Vlaanderen Gelijke Kansen.

Voices of our Industry onderzoekt concreet de werkcultuur binnen Belgische creatieve bureaus en goot de bevindingen in een uitgebreid rapport. 475 respondenten uit 117 Belgische creatieve communicatiebureausnamen deel aan de enquête, goed voor 20 procent van de sector. "Creativiteit is voor iedereen. Daarom engageren we ons als organisatie ook om onze sector mee te vormen tot een diverse, inclusieve en inspirerende werkplek voor iedereen. Maar waar staan we momenteel in onze industrie op vlak van gelijke kansen, geluk, persoonlijke groei, flexibel werken, stress? De resultaten van dit onderzoek helpen ons niet enkel inzicht verwerven in de huidige werkcontext, maar ook met het vormen van initiatieven om die in de toekomst te optimaliseren," zegt Isabel Van Den Broeck, managing director van Creative Belgium. En natuurlijk is niet alles slecht: gelukkige mensen, duidelijke aanwezige mentors en flexibel werken: ook dat is reclame anno 2020.

Isabel Van Den Broeck

It's A Man's Man's Man's World

Uit analyse van de gegevens blijkt dat bijna 3/4e (72%) van de respondenten rapporteert aan een mannelijke manager. Het zijn dan ook voornamelijk mannen die seniorrollen invullen in communicatiebureaus. Die tendens is nog sterker in de creatieve departementen van een bedrijf. Het aantal vrouwelijke creative directors is slechts 1 op 10, een tendens die we ook wereldwijd zien, en sinds 2005 en alvast tot 2016 niet meer gestegen is, volgens het Cannes Lions ‘The Data of Creativity Report’ 2016.

Vrouwen maakten het voorbije jaar de helft minder kans op promotie in vergelijking met hun mannelijke collega's. En van de weinige gelukkigen die wél hoger op de ladder klommen, zag slechts de helft die promotie aankomen. Ook opvallend: vrouwen werken minder snel op een nieuwe pitchOok goede work-life balans blijft ook een uitdaging, zelfs al kan de meerderheid genieten van een flexibele werkomgeving. Ouders geven aan dat het allemaal best wel meevalt, terwijl jonge vrouwen en koppels in hun huidige werkcontext liever niet aan kinderen denken. Vooral de werkdruk en het hoge tempo in de sector doen hen twijfelen om een gezin te starten.

Stress gedijt in de creatieve communicatiesector

Naast een duidelijke man-vrouw rolverdeling, kenmerkt de creatieve sector zich ook door lange werkdagen. Zo'n 82% werkt geregeld overuren. Dat aantal stijgt tot 92% voor werknemers in seniorposities, hoewel seniors hier minder graten in zien. Uit de studie blijkt overigens dat overuren een rechtstreekse oorzaak zijn voor stress (met uitzondering van de meeste seniorprofielen). Ook hier alarmerende percentages: bijna driekwart heeft stress op en door het werk. Accountmanagers trekken aan het kortste eind: een torenhoge 82% van de accountmanagers voelt zich gestresseerd door hun job. Meer dan een kwart van de respondenten geeft ook aan dat ze kampen met geestelijke problemenveroorzaakt door of gelinkt aan hun job.

Mad Men-clichés overheersen
 
De Belgische creatieve communicatiesector bestaat uit een typerende, homogene gemeenschap: 92% van de respondenten is blank, 94% heeft een hogere opleiding genoten, 92% is hetero en 71% is Nederlandstalig. Er is een gebrek aan representatie van bepaalde groepen, meer bepaald etnische minderheden en mensen met een handicap (slechts 2% van de respondenten). 3 op de 5 respondenten gelooft dat mensen met een apart uiterlijk of andere kenmerkende (karakter)eigenschappen niet zichtbaar aanwezig zijn in hun bedrijf. Nochtans presteren bedrijven met een etnisch diverse samenstelling 35% beter dan hun niet-etnisch samengestelde concurrenten, volgens onderzoek van Mc Kinsey.
 
En de Mad Men-clichés blijven zich opstapelen. Ook al is meer dan de helft (68%) gelukkig op het werk, 1 op de 5 was getuige of zelf slachtoffer van ongepast gedrag op de werkvloer. Dat uit zich vooral in grappen met racistische en seksistische ondertoon en seksueel getinte opmerkingen.Vrouwen, etnische minderheden en LBGT+ blijken meer kans te hebben om ongepast gedrag te ervaren.
 
Wat nu?
Onderzoek zonder daar conclusies aan te koppelen, is maar half werk. In het volledige rapport staan daarom tal van aanbevelingen voor de domeinen die aan bod komen in de studie. Bureaus én individuele werknemers in de sector kunnen daar hun profijt mee doen.
 
Over de studie
 
  • Werknemers uit 117 verschillende Belgische creatieve bureaus namen deel
  • 475 mensen (20% van de Belgische creatieve communicatiesector) vulden de enquête volledig in
  • 31% van de respondenten beoefenen een creatieve job binnen hun bureau (oa. copywriter, art director,...) 
  • 20% van de respondenten zijn accountmanagers
  • 71% van de respondenten is Nederlandstalig
  • 21% van de respondenten hebben Frans als moedertaal (8% heeft een andere taal als moedertaal)
  • De meeste respondenten (59%) zijn tussen jonger dan 35 jaar, gevolgd door 35-54-jarigen (35%)