Reclame en politiek: een moeilijk huwelijk?

Communication / News

Straks zijn er verkiezingen, op diverse niveaus. En elk van die niveaus houdt zich op de een of andere manier bezig met reclame, van gemeente (huis-aan-huisbedeling, affichage) over gewest (affichage, gedragslijnen en decreten) tot het federale niveau (wetgeving en toezicht) en het Europese niveau (allerhande wetgeving, met daarbij ook toezicht op wat online monopolisten (niet) doen).

Hoe kijkt de sector naar dat alles? We vroegen het aan het Communicatie Centrum, waarin United Brands Association (UBA), Association of Communication Companies (ACC), Belgian News Media (Vlaamse Nieuwsmedia en La Presse.be), -WE MEDIA, de -Associatie van Exploitanten van Aanplakborden (AEA), VIA en de Belgian Association of Marketing (BAM) zijn vertegenwoordigd en die de steun heeft van – Bpost, UMA en tal van individuele communicatiebureaus. Onderstaande tekst bevatten het standpunt van het Communicatie Centrum in enkele actuele dossiers. En zoals u merkt: er zijn nog enkele aandachtspunten...

[...]

LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL IN PUB MAGAZINE

Artikel: Wim De Mont
Vertaling: Marine Dehossay