Roeselarenaars en Gutzandglory nemen biodiversiteit zeer persoonlijk

Crea / News

De stad Roeselare vindt dat iedereen recht heeft op een aangenaam leefklimaat. Daarom is Roeselare al vele jaren zeer ambitieus op het vlak van klimaatverandering – de stad wil zelfs een voorbeeld zijn voor andere, grotere steden.

In 2018 werd het klimaatplan #VANRSL voorgesteld. De Stad schreef dit klimaatplan samen met haar inwoners. Het plan bevat allerlei concrete acties om een klimaat switch te realiseren in onze stad. Doelstelling is klimaatneutraliteit tegen 2050. “'t Is schoon wat we samen doen voor onze toekomst” is de algemene slogan van stad Roeselare rond dit thema. De Stad en haar inwoners moeten immers samenwerken om een positieve impact te hebben op het klimaat.

Mensen kunnen zelf heel wat doen om te werken aan het klimaat. De komende weken voert stad Roeselare actie rond biodiversiteit. Boodschap van de campagne, bedacht en uitgewerkt door Gutzandglory: planten en dieren zijn onmisbaar voor een schone toekomst. Maar Roeselarenaars zijn dat ook! Door bij te dragen aan de verscheidenheid van fauna en flora, kan iedereen van Roeselare mee zorgen voor een aangenaam leefklimaat.

Concreet: via diverse communicatiekanalen worden overal in de stad portretten van Roeselarenaars verspreid. Dat de voornaam of familienaam van deze inwoners letterlijk verwijst naar een plant of dier is absoluut geen toeval. De portretten leggen uit dat deze Roeselarenaars onmisbaar zijn voor biodiversiteit en dus voor het klimaat.

Enkele voorbeelden van Roeselarenaars die via hun naam de aandacht willen vestigen op biodiversiteit: Bieke, Debie, Aster, Fleur, Jasmina, Van Roose, Rosanne, Tack, Bossuyt, Verlinde, Dubois, Vanblaere, Meeuws, Craeye, Vanneste, Merel, Muys, Devos, Lammertyn, Vanhaverbeke, Bevers, enz.

Op de website klimaatswitch.be van stad Roeselare ontdekken inwoners wat ze concreet kunnen doen voor meer biodiversiteit en een duurzame toekomst. Zoals: een bijenhotel in de tuin installeren, een Tuinranger uitnodigen voor persoonlijk advies en meer biodiversiteit in de tuin, meerjarige bloemen planten in de tuin, takkenrillen met snoeihout aanleggen, kiezen voor inheemse planten in plaats van exoten, enzovoort.

Daarnaast roept stad Roeselare haar inwoners op om mee te doen aan allerlei activiteiten en initiatieven voor meer voor biodiversiteit en een beter klimaat. Meer info op klimaatswitch.be.