Roularta tevreden met bottom-line resultaten

Roularta

Media / News

RoulartaHet beursgenoteerde Roularta Media Group presenteert goeie bottomline-resultaten (+49% nettoresultaat per aandeel t.o.v. vorig jaar), ondanks belangrijke lanceringskosten in digitale initiatieven en druk op de print-reclamemarkt.

De 360°-strategie van Roularta Media Group (RMG) werpt haar vruchten af. RMG is omnipresent op tv, radio, in print en digitaal met sterke merken, geapprecieerd door kijker, luisteraar, lezer, surfer en adverteerder. Met een lichte stijging van de gecombineerde omzet (incl. joint ventures) van +1,2% ten opzichte van vorig jaar tot 241 miljoen euro en een beperkte daling van de geconsolideerde omzet (excl. joint ventures) van -4,8% ten opzichte van vorig jaar tot 143 miljoen euro, zet Roularta Media Group een goed resultaat neer in de mediasector. De geconsolideerde halfjaar EBITDA van 19,9 miljoen euro of 13,9% op omzet ligt onder deze van 2015. Dat heeft te maken met een daling van de reclame-inkomsten en met nieuwe lanceringskosten zoals o.a. het e-commerceplatform Storesquare.be en de telecomtak Mobile Vikings.

De daling in EBITDA wordt ruimschoots gecompenseerd door lagere financiële kosten en belastingen, wat resulteert in een stijgend nettoresultaat van voortgezette activiteiten met 0,5 miljoen euro tot 13,9 miljoen euro en het nettoresultaat voor de RMG-aandeelhouder stijgt met 4,9 miljoen euro of +49% tot 14,7 miljoen euro. Vanaf de resultaten van 2016 rapporteert RMG, zoals aangekondigd, geen REBITDA en REBIT meer. Dit komt omdat er geen buitengewone reorganisaties en herstructureringen meer plaatsvinden.

En nog enkele details: de omzet van de divisie Printed Media daalt met 3,9%, van 158,3 naar 152,1 miljoen euro. De gecorrigeerde omzet van het eerste semester 2016 bedraagt 152,1 miljoen euro t.o.v. 157,9 miljoen euro in het eerste semester 2015, dit is een daling met 3,7%. De gecorrigeerde omzet van de gratis bladen van de afdeling Roularta Local Media daalt met 3,6% tegenover het eerste semester van 2015. De reclame-inkomsten van Krant van West-Vlaanderen dalen licht (-1,1%). De daling van de reclame in magazines met 5,4% wordt grotendeels toegeschreven aan de medische bladen en de businessbladen. Maar de reclame-inkomsten uit de diverse internetsites blijven groeien. In het eerste semester van 2016 wordt een stijging van de omzet met 12,8% genoteerd. En de omzet uit de lezersmarkt (losse verkoop en abonnementen) daalt licht met 0,8% in vergelijking met het eerste semester van 2015. Dit is vooral te wijten aan het wegvallen van de Belgische losse verkoop van Point de Vue.

De omzet van de divisie Audiovisuele Media stijgt daarentegen met 11,3%, van 80,3 naar 89,4 miljoen euro. De gecorrigeerde omzet van het eerste semester 2016, waar onder andere het verschil van Mobile Vikings komt, bedraagt 84,2 miljoen euro, dit is een stijging met 4,8%. De inkomsten uit reclame bij de tv- en radiozenders stijgen in het eerste semester met 4,9%. De reclame uit video online stijgt met 16,6%. De andere gecorrigeerde omzet met o.a. line extensions, video-on-demand, rechten, audiovisuele producties e.d. stijgt met 3,4%.