Russische staatsmedia onder vuur

Media / News

ERGA, de Europese groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten, wil bijdragen tot de doeltreffendheid van de nieuwe economische sancties van de EU tegen door de Russische staat gecontroleerde media
De toegang van door de Russische staat gecontroleerde mediakanalen als Russia Today en Sputnik tot de Europese mediamarkt wordt alvast beperkt.
Reeds begin februari kondigden de Duitse media-autoriteiten hun besluit aan betreffende de distributie van RT-Russia Today Duitsland. Vorige week hebben mediaregulatoren in Letland, Litouwen, Polen en Estland maatregelen aangekondigd om de doorgifte van bepaalde Russische mediadiensten op hun respectieve grondgebied te beperken.
ERGA staat eensgezind achter deze maatregelen en is vastbesloten bij te dragen tot de snelle en doeltreffende uitvoering ervan door alle belanghebbenden. In dit verband zullen de onafhankelijke regelgevende instanties voor de media in de ERGA nauw met de Europese Commissie blijven samenwerken.
Voorts zullen de ERGA-leden hun werkzaamheden op het gebied van desinformatie voortzetten, ook wat betreft desinformatie in verband met de huidige agressie van Rusland in Oekraïne. De desbetreffende taskforce in de ERGA-subgroep desinformatie moet dienen als draaischijf voor het uitwisselen van ervaringen en beste praktijken op het gebied van monitoring, analyse van de mediaomgeving met bijzondere aandacht voor desinformatieverhalen van buitenlandse actoren en informatiemanipulatie in verband met de huidige ontwikkelingen in Oekraïne.