Sanoma Media Belgium schrapt tot 65 banen

sanoma

Communication / Media / News

sanoma-logoSanoma Media Belgium kondigde vandaag in een Bijzondere Ondernemingsraad en aan haar medewerkers haar voornemen aan om haar "organisatie te herzien tot een onderneming die flexibel kan inspelen op veranderende markttrends en de commerciële slagkracht kan versterken." Daarbij maakt Sanoma bekend dat het de intentie heeft om een collectief ontslag door te voeren dat, indien bevestigd, een potentiële impact heeft op 65 banen in alle personeelscategorieën.

Sanoma wil een duurzame toekomst voor haar activiteiten verzekeren en haar competitiviteit handhaven door haar activiteiten strategisch te focussen op de domeinen ‘Vrouwen’ en ‘Home & Deco’, zoals eerder aangekondigd. Sanoma Media Belgium wil tezelfdertijd de integratie met Sanoma Media Netherlands voortzetten. Deze integratie leidt tot een 'wendbare', lees: kleinere organisatie in België, "die meer is afgestemd op een snel veranderende marktomgeving en zorgt voor een betere samenwerking tussen beide entiteiten, waardoor het schaalvoordeel optimaal benut wordt, steunend op een duurzame lokale verankering voor zowel de advertentiemarkt als de consumentenmarkt."

Vanuit Mechelen leidt Frederik De Swaef Flair in de hele Benelux en dat kan enkele jobs in Mechelen opleveren, maar het ziet ernaar uit dat er omgekeerd meer banen naar Nederland verhuizen.

Sanoma begrijpt de impact die deze aankondiging heeft op haar medewerkers en de hele organisatie. Het heeft de intentie tot collectief ontslag deze ochtend aan de ondernemingsraad en aan het personeel zelf meegedeeld. Een informatie- en consultatieprocedure is gestart en men tracht de gesprekken zo constructief mogelijk te laten verlopen. De directie heeft de intentie om op korte termijn te willen samenzitten met de vakbondsafgevaardigden.