Scènes uit de toekomst: Chris Van Roey (UBA)

Communication / News / Positive Vibes

Exit de ‘exit’, enter de ‘enter’: we gaan met z'n allen het Nieuwe Normaal in. Voortaan stellen we aan spelers uit de sector twee vragen en we rekenen erop dat de antwoorden mensen kan helpen bij het leren omgaan met dat Nieuwe Normaal. Vandaag aan de beurt: Chris Van Roey, CEO - gedelegeerd bestuurder UBA

Wat zal in Het Nieuwe Normaal veranderen aan jullie contacten met jullie leden?

"UBA is een associatie die ledenwaarde creëert door intensieve contacten met haar leden. Via opleidingen, expert commissies, executive fora, evenementen en vele andere activiteiten trachten we elkaar te inspireren. Nu het volledige team voornamelijk van thuis uit werkt en bijeenkomsten niet mogelijk zijn, schakelen we zoveel mogelijk de digitale media in. We zetten ons extra in om onze website en onze nieuwsbrief te voorzien van actuele en relevante informatie.

Uiteraard zijn wij gedwongen geweest om al onze initiatieven bruusk en volledig over te schakelen naar het digitale. En dat heeft zeker zijn voordelen. Maar de weegschaal is nu toch wat te veel in die richting doorgeslagen en we beseffen dat ook de 'fysieke' contacten belangrijk blijven. In het 'Nieuwe Normaal' zullen we wellicht een aantal nieuwe digitale benaderingen behouden, maar vooral toch de goede balans zoeken tussen het fysieke en het virtuele."

Welke nieuwe diensten of manieren van werken bieden jullie voortaan aan?

"De volledige UBA Academy is snel overgeschakeld op webinars. Gezien het groot aantal cursussen en docenten was dit niet evident. Toch hebben we sinds eind maart een mooi aanbod opgebouwd en ondertussen zijn alle webinars tot aan de zomervakantie vastgelegd. Daarnaast werken we intensief aan een e-learning traject. Onze Trends Day blijft gepland op 17 september, maar wordt wellicht in een volledig nieuw kleedje gestoken. Eerstdaags zullen we de 1300 geregistreerden verder inlichten hoe we de ervaring nog rijker gaan proberen te maken.

Een nieuw initiatief is het maandelijks Online Executive Forum. Daar waar we vroeger trimesterieel met een twintigtal marketing executives letterlijk gingen tafelen en discssieerden met een expert over een specifiek onderwerp, doen we dit nu via video-conferencing. Het is een succesvol nieuw format dat we wellicht zullen behouden. Een andere nieuwe activiteit is de uitbreiding van onze 'UBA Care'-dienst. We lanceerden een nieuwe Care-dienst om merken te ondersteunen. Hier kunnen onze leden terecht met al hun vragen. We animeren onze 12 community's vanop afstand en organiseren videofora rond specifieke topics zodat leden in dialoog met andere merkenbouwers samen tot oplossingen kunnen komen.

En uiteraard hebben we nog meer geïnvesteerd in onze website en onze wekelijkse e-news. De juiste informatie op het juiste moment krijgen, dat is voor onze leden belangrijk. Wij houden hen op de hoogte via onze gepersonaliseerde nieuwsbrief en op onze website, waar we 12 domeinen van communicatie, marketing en sales behandelen. De experts van het UBA Team volgen van thuis uit de nieuwste trends op de voet en verstrekken actuele informatie en relevante tools."