Scènes uit de toekomst: Kris Govaerts (TBWA)

Communication / News / Positive Vibes

De gevolgen van de coronalockdown zullen nog een tijdje de economie in het algemeen en de communicatiesector in het bijzonder teisteren. Kleine én grote communicatiebureaus moeten zich aanpassen. Ook TBWA, zegt Kris Govaerts, CEO van TBWA\Belgium.

Noot: eerdere gasten in deze rubriek waren onder meer Jens Mortier, Bert Marievoet, Michel Libens, Emmanuel Briard, Chris Van Roey en Brice Le Blévennec.

Wat zal in Het Nieuwe Normaal veranderen aan jullie contacten met klanten?

Kris Govaerts: "Zoals vermoedelijk alle sectorcollega’s zijn we in maart ook bij TBWA op een paar dagen tijd naar 100% thuiswerk geswitcht. Dat ging eigenlijk behoorlijk vlot. Zowel intern als in onze interactie met klanten. Vermoedelijk omdat de trend richting digitale communicatie al langer was ingezet. De coronalockdown heeft die enkel wat versneld.

Ik heb wel de indruk dat we als bureau nu pas echt kunnen starten met een duurzame invulling van dat Nieuwe Normaal. Sociale cohesie tussen collega’s en klanten kan je immers nooit helemaal verkrijgen door digitale communicatie; bovendien is geregelde fysieke interactie tussen collega’s, klanten en partners noodzakelijk voor die extra noodzakelijke portie zuurstof en energie. De échte magie komt meestal niet voort uit videoconferenties. De kunst zal er de komende tijd dan ook uit bestaan om een evenwicht te vinden tussen fysiek en digitaal. Een boeiende oefening die we een tweetal weken opstartten, en die stilaan zijn vruchten begint af te werpen. En die bovendien ook heel inspirerend is voor de inrichting van onze nieuwe kantoren, een project waar we nu ook mee bezig zijn."

Welke nieuwe diensten of manieren van werken bieden jullie voortaan aan?

“We hebben bij TBWA altijd al ingezet op het systematisch inspireren van onze klanten met sectorinzichten en trends. De afgelopen maanden hebben ons aangemoedigd om die service nu ook digitaal aan te bieden met de bouw van ons TBWA Insights inspiratieplatform dat 24/7 raadpleegbaar is voor klanten. Een project waarvan de fundamenten al wel langer waren gelegd. De lockdown gaf ons dat laatste duwtje om het versneld te lanceren.

Daarnaast zit er later deze maand nog een nieuw TBWA-aanbod aan te komen dat - onder meer - inspeelt op de laatste maatschappelijke veranderingen die de rol van merken versneld heeft doen evolueren. Maar daar kan ik vandaag nog niet heel veel over kwijt. To be continued…”