Scènes uit de toekomst: Yves Van Lent (Spicymotion)

Communication / News / Positive Vibes

Exit de ‘exit’, enter de ‘enter’: we gaan met z'n allen het Nieuwe Normaal in. Voortaan stellen we aan spelers uit de sector twee vragen en we rekenen erop dat de antwoorden mensen kan helpen bij het leren omgaan met dat Nieuwe Normaal. Vandaag aan de beurt: Yves Van Lent van Spicymotion, Newworld Advertising en SpectronX.

Wat zal in Het Nieuwe Normaal veranderen aan jullie contacten met klanten (en partners in het algemeen)?

"De coronacrisis is een crisis die zoals de definitie het zegt het functioneren van een stelsel ernstig verstoord. In het Grieks wordt het mooi omschreven als een 'moment van de waarheid' waarop beslissingen dienen genomen te worden die van grote invloed zijn op de toekomst.

Zo voel ik het ook aan. Daar waar eerst koortsachtig gezocht werd en wordt naar kortetermijnoplossingen om te overleven biedt een ernstige crisis ook de mogelijkheid om fundamenteel te denken, te filosoferen en vervolgens te ageren. Kortetermijnoplossingen waren erop gericht om maximaal alle fysieke contacten te vermijden. Het grote voordeel is dat nu quasi iedereen digitaal mee moeten springen is. Virtueel vergaderen, webinars, telewerken, online newsletters zijn de kortetermijnoplossingen die we probleemloos leren gebruiken hebben.

Er is dus een duidelijke verschuiving van het fysieke naar het online contact ook in een b2b-omgeving. Ik meen echter dat het nieuwe normaal een evenwicht zal zijn tussen beide. Waarbij de gelaagdheid van de b2b-contacten waarschijnlijk op het rationele, informatieve vlak zal opgevuld worden door alle online tools en het emotionele relationele meer door kleinschalige events en ontmoetingen.

Het nieuwe normaal komt er pas echt aan als we een vaccin hebben of als onze vriend het virus SARS-CoV-2 beheers en behandelbaar wordt. Hoe sneller we hier in slagen hoe sneller we terug naar 'business as usual' zullen gaan. Uiteraard met inachtneming van een aantal nieuw verworven online vaardigheden."

Welke nieuwe diensten of manieren van werken bieden jullie voortaan aan?

"Binnen onze bedrijvengroep is de analyse gemaakt dat we in de toekomst dienen te werken aan een nieuwe manier van 'samen-werken'. Eerste actiepunt is onze structuren en teams klein en wendbaar te maken om snel te kunnen inspelen op een veranderende vraag. We willen ook onze medewerkers bewust betrekken bij het ondernemerschap. Tweede actiepunt is verdere specialisatie en diversificatie. Specialisatie was reeds voor de crisis een actiepunt, door de crisis hebben we ingezien dat we ook in de breedte dienen te werken. Zo hebben we binnen de groep bedrijven die bijna niet door de crisis getroffen zijn en andere hebben nog steeds geen perspectief wat betreft een eventuele herneming van de markt.

Meer specifiek wat het bedrijf Spicymotion betreft zijn we partner van Outdoor-specialisten, -mediacentrales en bureaus voor wat betreft mobiele reclame en activatie. Gelukkig kunnen we weer volop impact maken met onze mobiele reclamevoertuigen en ook onze foodtrucks kunnen weer aan de slag voor de bedeling van stalen. Waar we door de crisis nu volop op inzetten is het indirect samplen van producten. Online bestellingen, thuisleveringen van een groeiend aantal producten zijn het nieuwe normaal. Wij hebben met een aantal on & offline samplingkanalen een akkoord gemaakt voor het indirect bedelen van producten. Zo is het krijgen van een dessert bij bestelling van een food box of online maaltijd voor de drie betrokken partijen een meerwaarde. Bijkomend zijn er heel wat opvolgmogelijkheden wat betreft data. De verschillende kanalen werden door ons in kaart gebracht zodat snel en efficiënt een concreet sampling plan gemaakt kan worden."