Snorkelmaskers tegen corona, met dank aan VUB, BIC en Ethias

Communication / News

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) ontwikkelde drie weken geleden een 3D-geprinte adapter die een recreatief masker kan omvormen tot een beschermingsmiddel voor het ziekenhuispersoneel dat Covid-19-patiënten verzorgt. Tegelijkertijd werkte een samenwerkingsverband eenzelfde beschermingssysteem uit op hetzelfde EasyBreath Subea-masker van Decathlon. Dat collectief produceert de adapter nu op grote schaal. Om aan de dringende vraag naar meer bescherming te voldoen hebben deze twee groepen hun krachten nu gebundeld. Het industrieel collectief en Ethias delen deze oplossing gratis en op grote schaal uit aan geïnteresseerde Belgische ziekenhuizen. Dankzij de gebundelde inspanningen van de twee samenwerkingsverbanden, kan de adapter in minder dan een week tijd geleverd worden aan de Belgische ziekenhuizen die ze nodig hebben en dit laten weten via MaskForBelgium@gmail.com. Het industriële collectief zal de adapters gratis leveren en Ethias, die het initiatief ondersteunt, bezorgt gratis pakketten maskers.  

In België werd het project opgestart door de ingenieurs van de BruBotics onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Midden maart werden de eerste 3D-geprinte adapters in minder dan drie dagen gemaakt. Hiermee kon op heel korte termijn het nut van deze oplossing aangetoond worden, om een antwoord te kunnen bieden aan de meest dringende nood in de ziekenhuizen. Het UMC St.-Pieterziekenhuis in Brussel, gespecialiseerd in infectieziekten, heeft de oplossing ook kunnen valideren. Tegelijkertijd werd midden maart in Frankrijk een collectief van onderzoekers, academici, makers, geneeskundigen en industriëlen opgericht dat deze zeer behendige 3D-noodoplossing deed evolueren tot een oplossing die op industriële schaal kan geproduceerd worden. In samenwerking met dit collectief heeft BIC in een recordtijd een mal ontworpen en ontwikkeld voor de industriële productie van de adapters. Het collectief voerde in ziekenhuizen gebruikstests uit en kreeg van de bevoegde instantie ANSM, de Franse tegenhanger van het Belgische FAGG, een tijdelijke toelating om het product te verdelen. Verschillende actoren uit verschillende sectoren hebben dus hun krachten gebundeld en zo een snelle en efficiënte oplossing weten te vinden in deze gezondheidscrisis. België is na Frankrijk het tweede land waar de adapters, met een verschil van een paar dagen, worden uitgedeeld.

Foto ©Erwan L’Her