Spa zet beste beentje voor tijdens 20 km van Brussel

Agenda / Communication / News

Spa 20km van Brussel Op zondag 19 mei zal de 40ste editie van de 20 km van Brussel zo'n 40.000 deelnemers samenbrengen. Zoals elk jaar moeten de deelnemers erop letten dat ze regelmatig drinken tijdens de loopwedstrijd. Studies wijzen immers uit dat een goede hydratatie tijdens het sporten essentieel is om optimaal te blijven presteren en om gezondheidsproblemen te voorkomen. Als partner van de 20 km zal Spa ook dit jaar overal langs het traject flessen Spa Reine uitdelen aan de deelnemers.
Dankzij een nauwe samenwerking tussen Spa, de organisatoren van de 20 km, Net Brussel, Leefmilieu Brussel en Fost Plus zullen de inspanningen voor het inzamelen van waterflessen van de lopers dit jaar zelfs worden verdubbeld. Zo zal aan elke deelnemer wordt gevraagd om zijn steentje bij te dragen voor het milieu door gebruikte waterflessen in de grote blauwe vuilnisbakken te werpen. Dit jaar worden er maar liefst 100 blauwe vuilnisbakken (PMD) ter beschikking gesteld van de deelnemers, twee keer zoveel als vorig jaar. Deze blauwe bakken zijn zeer makkelijk herkenbaar en worden bij elk bevoorradingspunt geplaatst.
SpaNatuurlijk gebeurt het wel eens dat een deelnemer zijn fles naast de vuilnisbak gooit, vooral wanneer hij erg geconcentreerd aan het lopen is. Dit jaar zijn er bijna 400 scouts ter plaatse om flessen die op de grond vallen onmiddellijk op te rapen en het recyclageproces aldus te optimaliseren. Ook op dat vlak vergroot Spa zijn inspanningen: in vergelijking met vorig jaar worden er immers bijna twee keer meer scouts ingezet.
De flessen van SPA zijn 100% recycleerbaar. Alle flessen die in de daarvoor bestemde containers worden weggegooid, worden dus volledig gerecycleerd, terwijl de schroefdopjes apart worden ingezameld en aan verenigingen worden geschonken. Voor elke fles die onderweg of bij aankomst wordt opgehaald, engageert SPA zich bovendien om een donatie te doen aan GoodPlanet om ‘Tiny Forest’ te ondersteunen, een project dat bomen aanplant in stedelijke gebieden.
“Zwerfafval vormt een maatschappelijke uitdaging die iedereen aanbelangt”, zegt Marc du Bois, gedelegeerd bestuurder van de Groep Spadel. “Dat is de boodschap die SPA tijdens deze editie van de 20 km van Brussel wil uitdragen door haar bijdrage tot afvalpreventie te verhogen en door alle aanwezigen op het evenement te vragen hun waterflessen in de daarvoor aangebrachte vuilnisbakken te werpen, om zoveel mogelijk te recycleren. Bij Spadel streven we meer dan ooit naar ‘zero zwerfafval’. We zullen onze sensibiliseringscampagnes dan ook het hele jaar door voortzetten. Het behoud van de natuur voor toekomstige generaties ligt ons immers na aan het hart.”