Speedtalk@home met Baudouin van de Berg (Clear Channel)

Communication / News

Hier zitten we dan. Nog steeds in lockdown, bijna vastgeroest achter onze smartphone of computer. Stilaan hunkerend naar wat meer sociaal contact.“Waarom dan geen video-interviews doen?” dachten we bij PUB. En zo geschiedde. We vroegen aan enkele regies hoe zij deze lockdown ervaren en stelden hen duidelijke vragen:

  • Hoe gaat uw regie om met deze Covid-19-crisis?
  • Uw beleid in enkele woorden?
  • Zal u telewerk ook na de lockdown toestaan?
  • Wat zal er na de crisis in uw persoonlijke gedrag veranderen?

Volgende in rij, na onze eerdere videogasten Denis Masquelier en Philippe Belpaire, is Baudouin Van de Berg, commercieel directeur van Clear Channel

Hoe gaat uw regie om met deze Covid-19-crisis?

Deze crisis was duidelijk onverwacht. Niemand was voorbereid op deze situatie. Met onze producten, en met ons doelpubliek dat zich buiten bevindt, was de OOH-sector het eerste medium dat impact voelde. Maar anderzijds bevestigt het ook de kracht van ons medium als enige massamedium. We hebben dus uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen genomen en besloten om de verzoeken van de overheid te volgen. Met andere woorden, dat we onze werknemers beschermen en op onze eigen manier bijdragen aan het afremmen van de verspreiding van het virus. Daarom hebben we besloten om nog maar één boodschap op onze verschillende traditionele en digitale media weer te geven: ‘#staysafe’. Op die manier kunnen we ook onze steun betuigen aan al die mensen die gedwongen worden hun huis te verlaten om te gaan werken, zodat we in deze periode van opsluiting een normaal leven kunnen blijven leiden.

Uw beleid in enkele woorden?

Het is logisch dat ons commercieel beleid evolueert, aangezien de situatie van uur tot uur en van dag tot dag verandert. Dus moesten ook wij ons beetje bij beetje aanpassen. Daarom hebben we besloten om actie te ondernemen op basis van de overheidsberichten over de lockdown. Het is duidelijk dat het ingewikkeld is om in deze periode eenzelfde koers te blijven volgen, maar het is eveneens belangrijk om een kader te creëren. Elke maandag herzien we daarom de geplande campagnes. Wat betreft campagnes die binnen de twee weken gepland zijn geven we adverteerders de kans om ze te verzetten zolang de lockdown nog van kracht is. We bouwen op die manier een buffer in van twee weken om zo sereen mogelijk te kunnen reageren. Wat er ook gebeurt, we proberen een oplossing te vinden voor al onze klanten, want niet iedereen heeft hetzelfde probleem of wordt op dezelfde manier geraakt. We werken aan de dagelijkse gang van zaken, maar we werken ook veel aan herstel, omdat we het eerste medium waren dat van bij het begin van de crisis getroffen werd. Maar we zullen ook het eerste medium zijn dat het meest gevraagd zal worden wanneer mensen hun normale leven kunnen heroppikken en hun huis kunnen verlaten. 

Zal u telewerk ook na de lockdown toestaan?

Flexibiliteit is een van de waarden van Clear Channel. Het is dan ook in deze logica en continuïteit dat telewerk al werd toegestaan en ook na de crisis zal blijven worden toegestaan. Als dat goed gereguleerd is en goed gecontroleerd wordt, vormt dat geen probleem voor de continuïteit van het werk en de efficiëntie van de teams.

 Wat zal er na de crisis in uw persoonlijke gedrag veranderen? 

Ik raak er steeds meer van overtuigd dat er een voor en een na zal zijn aan deze crisis. Ik besef nu dat onze vrijheid nog belangrijker is dan ik had gedacht. Zelf ben ik een heel vrij persoon, en dat herinnert er mij aan dat het menselijke contact met collega’s, vrienden en klanten heel belangrijk voor me is, omdat het mij helpt in mijn persoonlijke ontwikkeling.