SPEEDTALK@home met Henry Visart (IPM)

Communication / News

Hier zitten we dan. Nog steeds in lockdown, bijna vastgeroest achter onze smartphone of computer. Stilaan hunkerend naar wat meer sociaal contact. Bij PUB zoeken we dat via video-interviews. We vroegen aan enkele regies hoe zij deze lockdown ervaren en stelden hen duidelijke vragen:

  • Hoe gaat uw regie om met deze Covid-19-crisis?
  • Uw beleid in enkele woorden?
  • Zal u telewerk ook na de lockdown toestaan?
  • Wat zal er na de crisis in uw persoonlijke gedrag veranderen?

Volgende in rij, na eerdere videogasten als Wim Jansen en Bart Demeulenaere, is Henry Visart, operational director bij IPM Advertising

 

  • Hoe gaat uw regie om met deze Covid-19-crisis?

We moesten ons heel snel aanpassen en herorganiseren. Ook al zagen we de crisis aankomen en zagen we hoe het zich ontwikkelde… Er moest snel worden beslist, zeker voor een bedrijf als het onze waar nog niet aan telewerken werd gedaan. Het was een uitdaging, en dat om twee redenen. We moesten iedereen laten telewerken én we moesten mensen op economische werkloosheid zetten om ons bedrijf te verlichten. De journalisten die vroeger over sport schreven, hebben nu niet veel meer om over te schrijven. Hetzelfde geldt voor de cultuurjournalisten, want er zijn geen tentoonstellingen meer en er komt geen enkele film meer uit. Wat betreft de reclameregie zijn er sectoren die van de ene op de andere dag zijn gestopt met adverteren, omdat de lockdown er heel plots was. Iets wat we niet voorspeld hadden. De regionale teams liggen stil omdat hun klanten (winkels, horeca…) allemaal gesloten zijn. Het was ook daar dus nodig om snel te beslissen om mensen op tijdelijke werkloosheid te zetten. We mogen ook niet vergeten dat er in het commerciële team ook productiewerk gedaan wordt aan de hand van een groot systeem met belangrijke software. Die mensen zijn normaal altijd op kantoor, dus het was niet evident om hen op drie dagen tijd thuis aan het werk te krijgen.

  • Uw beleid in enkele woorden? 

Over ons commercieel beleid… Ik denk dat we veel hebben geleerd uit de vorige crisis, waardoor we nu sneller konden reageren. En dan heb ik het over de financiële crisis in 2008-2009, die ons toch hard heeft geraakt. Nu zagen we de crisis op volle kracht komen. We hebben heel snel maatregelen getroffen en onze online kosten verlaagd, want er was een duidelijke paradox: we versloegen de bereikrecords op onze website met cijfers die we nog nooit eerder hebben gezien. In 24u tijd overschreden we de kaap van 1,5 miljoen surfers op La Libre en La Dernière Heure. Een uitzonderlijk bereik dus. En aan de andere kant hebben we geen adverteerders meer. We hebben onze tarieven dus zeer sterk verlaagd. Daarnaast hebben we samen met de collega’s van Mediahuis en Bubble en Skynet een « all together » actie op poten gezet, om handelaars die een oplossing voor deze Covid-crisis probeerden te vinden te ondersteunen. In het begin startte de horeca bijvoorbeeld met het leveren van gerechten, maar er zijn ook veel andere kleine bedrijven en handelaars die probeerden om de handen uit de mouwen te steken. Met de solidariteitsactie boden we deze handelaars, die erin geslaagd zijn om zichzelf aan te passen tijdens de lockdown, kleine reclame-inserts op papier en online.

  • Zal u telewerk ook na de lockdown toestaan?

Het was een goede ervaring voor ons, omdat ons bedrijf hiervoor niet echt openstond voor telewerken. Dat hoewel de jongere generatie ons eraan herinnert dat het tegenwoordig overal gedaan wordt. Voor ons zat het echter niet in ons DNA, maar de crisis heeft ons in ieder geval één ding laten inzien: we kunnen telewerken, zo vaak als nodig is nu. Het bewijs is er dus dat het kan. Daarom denk ik dat we ook na de lockdown zullen bekijken hoe we het, net als andere bedrijven, kunnen mogelijk maken om één dag per week van thuis te werken. Of dat denk ik toch. Redactievergaderingen gebeuren nu via Zoom en dat loopt echt goed: het bewijs dat de basis er is.

  • Wat zal er na de crisis in uw persoonlijke gedrag veranderen?

Persoonlijk denk ik dat iedere mens getroffen is in deze crisis. Als we zien dat zo’n virus de hele wereld tot stilstand kan brengen, dan denk ik dat we ons vragen moeten stellen over onze ontwikkeling, over de manier waarop we de dingen zien. Het klopt dat we misschien meer verantwoord moeten zijn in onze consumptie, en ook reclame zal zich moeten aanpassen denk ik. Ik denk dat de kracht van een groep als de onze ook het lokaal zijn is, en ik denk dat we ook een beroep zullen moeten doen op lokale producenten. Ik zie steeds meer solidariteit tussen mensen ontstaan, en dat is wat ik graag zie. Al kan het op de lange termijn nog iets beter! Crisissen zoals deze maken ons van veel bewust, misschien zal alles nog duidelijker zijn wanneer dit allemaal achter de rug is.