Speedtalk@home met Karine Ysebrant (Publicis Groupe)

Communication / News

Bijna zomervakantie voor de ene, al helemaal zomervakantie voor de andere. Maar PUB is a medium that never sleeps... en dus gaan we nog even door met onze speedtalks. In mei 2020 lieten we een aantal regies aan het woord, sinds begin juni laten we mediabureaus aan het woord. Vandaag is het de beurt aan Karine Ysebrant, client officer bij Publicis Groupe, die soms nog steeds @home is, en soms @theoffice. We legden haar deze drie vragen voor:

  1. Wat houdt voor u (en uw bedrijf) ‘het nieuwe normaal’ in?
  2. Welke vragen krijgt u van uw klanten?
  3. Welke nieuwe diensten biedt u aan sinds het uitbreken van de coronacrisis?

Wat houdt voor u (en uw bedrijf) ‘het nieuwe normaal’ in?

Vandaag kunnen we stellen dat niets normaal is, maar ook niets abnormaal, omdat de wereld enorm evolueert. En toch zitten we vandaag in een stroomversnelling: ineens verandert er heel veel, zonder stoppen. Op ons pad naar transformatie maakte Covid nog maar eens duidelijk hoe snel veranderingen plaatsvinden. Maar eigenlijk is er geen ‘nieuwe normaal’. We weten niet hoe morgen er zal uit zien. Komt er een tweede coronagolf? En hoelang zal de lockdown dan duren? ‘Normaal’ is vandaag niet langer normaal.

Zelf hebben we de laatste jaren al een aantal veranderingen doorgevoerd. Zo is telewerken al jaren goed geïmplementeerd in het gedeelte dat mediabureau is. En het creatieve bureau, als onderdeel van Publicis Groupe, is ermee gestart in 2019. Alles was dus technisch in orde om van thuis uit te kunnen werken toen de lockdown van kracht ging. Iedereen zocht een evenwicht tussen werk en privé om zo effectief mogelijk aan telewerken te kunnen doen. En ik moet zeggen dat op dat vlak sommige taken nog efficiënter zijn geworden dan voorheen, en voor andere bleek het toch nodig om samen te komen. Dat het elkaar fysiek zien soms veel efficiënter is, wordt ook bevestigd met de terugkeer naar kantoor. We hoeven niet langer te wachten om een call binnen te geraken, we kunnen weer face to face gesprekken voeren… Bovendien is verbaal en mentaal ping-pongen met medewerkers ook gewoon soms gemakkelijker in het echt. Het ‘nieuwe normaal’, als we het zo mogen noemen, gaat dus echt over hoe we de efficiëntie van de lockdown kunnen combineren met het fysieke contact, dat op een andere manier aan efficiëntie wint, en hoe we een evenwicht kunnen vinden tussen die twee. Maar een ding weet ik zeker: zonder menselijk contact is niets mogelijk. Telewerken bestond dus al bij ons, en we hebben daar altijd een erezaak van gemaakt. De persoonlijke groei van sommige werknemers was trouwens echt opmerkelijk tijdens de coronacrisis, omdat iedereen moest nadenken over de toegevoegde waarde voor onze adverteerders. Adverteerders die zelf, tijdelijk of helemaal, hun activiteiten moesten stilleggen of adverteerders die hun activiteiten zagen boomen tijdens deze crisisperiode. Iedereen moest zijn antwoord op deze vragen bedenken en onze adverteerders adviseren. Dat is ook waarom we er zijn.

Welke vragen krijgt u van uw klanten?

Onze klanten vragen om nog meer advies en het creëren van waarde(n). Dat zijn echt de vragen die bij alle adverteerders, zowel bij degenen die konden blijven investeren als bij degenen die minder of niet konden investeren, naar voren kwamen. « Hoe moeten we het aanpakken ? », « in welk opzicht is de consument veranderd », «  hoe gaan we om met die veranderingen ? »… Ze vroegen dus vooral om advies. We hebben dan ook hard gewerkt om hen op het vlak van mediastrategie, creatie, content en productie te begeleiden, alsook over hoe ze uit die slechte financiële impasse kunnen geraken. We hebben daarbij veel gerekend op de strategie-afdeling van de Publicis Groupe. Berten Peremans, die aan het hoofd staat van die afdeling, heeft echt een multidisciplinair team onder zich dat samengesteld is met mensen afkomstig uit alle ecosystemen waaruit de groep bestaat. Tijdens de crisis hebben we de interacties tussen de verschillende specialisten van die strategie-afdeling echt kunnen vermenigvuldigen, omdat we beseften de crisis de hele communicatie- en productieketen had beschadigd. Ik had het eerder over werknemers die hun creativiteit de vrije loop hebben gelaten, tijdens deze crisis, wel dat was vooral het geval in het team van Berten, omdat juist de begeleiding in strategie van belang was in deze periode. Op dat vlak was het een zeer rijke periode.  

Welke nieuwe diensten biedt u aan sinds het uitbreken van de coronacrisis?

Dit zijn in feite diensten die we al aanboden en die we op een andere manier hebben verder ontwikkeld: van consultancy op het gebied van communicatie, van begeleiding tot het publiceren van rapporten. We hebben hard gewerkt aan de herdefiniëring van doelgroepen op basis van personastudies en zo het doelpubliek van campagnes voor onze adverteerders aangepast of verfijnd. We hebben ook gewerkt aan contentcreatie, met actieplannen en aanbevelingen voor adverteerders in de telecomsector. De auto- en luxesector hebben ook veel geleden, dus wat betreft de ontwikkeling van content, herdefiniëring van het doelpubliek en herpositionering hadden we veel werk. We hebben ook « Corona Dashboards » ontwikkeld, waarmee je in data kon duiken met betrekking tot verschillende activiteiten en sectoren – economische data, gedragsgegevens, enz. Die dashboards, die we vandaag nog steeds gebruiken, helpen adverteerders bij hun herpositionering na de crisis.  Tijdens de lockdown hebben we ook veel nagedacht over creativiteit. De creatieve afdeling van Publicis Groupe heeft hard gewerkt aan de vraag « welke nieuwe vormen van creativiteit en communicatie moeten we toepassen? » Kunnen we een doelpubliek op TikTok vandaag anders aanspreken ? En in print kiezen voor meer corporate en serieuze aanpak? Of hoe moeten we dit alles met elkaar verbinden om iedereen gemotiveerd te houden en niemand te raken in zo’n delicate periode? Dit alles hebben we bedacht en ontwikkeld sinds het begin van deze coronacrisis.