Stad Antwerpen steunt lokale economie (en vraagt om hulp bij merken)

Marketing / News

In deze coronacrisis ondersteunt stad Antwerpen de lokale economie meer dan ooit. Vanaf 1 mei krijgen meer dan 16.000 medewerkers van stad Antwerpen elk 300 euro consumptiekrediet. Dat geld, in de vorm van Antwerpen UCoins, kunnen zij enkel spenderen bij lokale handelaars in de stad Antwerpen en haar
districten. Al bijna 2.000 lokale Antwerpse handelaars hebben zich geregistreerd.

Unbox en Field & Concept roepen merken op om hun marketingcentje bij te dragen en slim alsook origineel promo te voeren. De extra koopkracht die hierdoor gecreëerd wordt, wordt volledig in de lokale Antwerpse economie geherinvesteerd. Het initiatief, dat zichtbaar is in het straatbeeld, draait rond “‘t Stad doen heropleven? Kom hier je Antwerpen UCoins uitgeven”. Het uitgavenpatroon in dit project zorgt voor een verdubbeling van de monetaire injectie, omdat een medewerker/consument steeds de helft van de betaling in Antwerpen Ucoin moet doen en de helft in euro.

“Meer dan 60% van de klanten koopt op heden in lokale winkels. Consumenten hebben hun lokale winkels gesteund en zullen dat blijven doen. Het hele idee is om het gevoel van verbondenheid met een lokale gemeenschap te vergroten,” vertelt Ruben Verhelst van Unbox.

Tine Dirckx van Field & Concept besluit: “Voor merken ligt hier een opportuniteit. Merken moeten in deze tijden meer relevant zijn dan ooit. Ze kunnen originele promo- en marketingcampagnes lanceren (middels het aanbieden van Antwerpen UCoins) die sociaal relevant zijn en onbetwist resulteren in een versterking van een positief merkimago. Emotionele betrokkenheid leidt tot meer loyale klanten.”