“Stereotiepe reclame wordt doorgespoeld”

Communication / News

people rawpixel-678092-unsplashDe cijfers liegen er niet om. Eén Belg op vijf heeft een migratieachtergrond, het aandeel hoogopgeleide vrouwen overtreft stilaan het aantal hoogopgeleide mannen, en de ouderdomspiramide staat op z’n kop. De samenleving is de afgelopen decennia met andere woorden drastisch veranderd. Toch worden deze veranderingen vandaag nog te weinig weerspiegeld in reclameboodschappen.

UBA wil daar verandering in brengen en engageert zich via een charter voor meer diversiteit en inclusie in reclame. Reclame moet beelden en verhalen tonen die representatief zijn voor de samenleving van vandaag en morgen, vindt de UBA helemaal terecht: "Ze moet stereotypen vermijden en iedereen - ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd, geaardheid, beperking of geloof - op een gelijke manier behandelen."
UBA streeft niet alleen naar meer diversiteit in campagnes, maar ook in de samenstelling van de teams die de campagnes uitwerken. In het charter staan concrete tips voor campagnemakers opgelijst. Drie daarvan zijn:
• Design for all: maak geen aparte campagnes voor minderheidsgroepen. Zorg dat minderheidsgroepen zich ook aangesproken voelen in ‘algemene’ campagnes.
• Toon uw campagne voor publicatie aan een testpubliek van verschillende genders, leeftijden, afkomsten en geaardheden. Sta open voor hun feedback.
• Wees open minded in wie u aanspreekt met reclame voor uw product. Ook vrouwen kopen auto’s en verzekeringen, ook mannen kopen wasmiddelen en pampers, vijftigplussers hebben een actievere levensstijl dan ons getoond wordt,...
Het UBA Charter Unstereotype Communication wordt ondersteund door het VBO, CSA, acc, Jump en Charlie Magazine.
UBA Charter Unstereotype Communication
Terzijde: ‘Unstereotype Communication’ is van de thema’s van de UBA Trends Day op 21 maart 2019. Jitske Kramer zal er spreken over 'Trends in Diversity & Inclusion. How to Engage your Organization'. Het thema zal verder uitgewerkt worden door Jozefien Daelemans, Dalilla Hermans en Soe Nsuki met concrete voorbeelden in hun presentatie 'Trends in Advertising. How to Unstereotype Advertising '.