Sterke resultaten voor Mediahuis

Mediahuis

Media / News

Ondanks de economische onzekerheid toonde Mediahuis zich veerkrachtig en wist de groep in 2022 een sterk resultaat neer te zetten. Mede dankzij de overname van het Duitse Aachener Verlagsgesellschaft steeg de geconsolideerde omzet tot 1,2 miljard euro.

De laatste jaren groeit het aantal digitale abonnementen sterk, al kwam die groei in 2022 onder druk te staan omwille van de moeilijke economische context. Desondanks bleef het totale aantal krantenabonnees van Mediahuis stabiel op circa 1,8 miljoen, net zoals ook de omzet uit de verkoop van papieren kranten zich stabiliseerde ten opzichte van het voorgaande jaar. Op de advertentiemarkt, die zich sinds het einde van de pandemie in de verschillende landen volledig hersteld lijkt te hebben, tekenden de Mediahuistitels een lichte omzetstijging op in vergelijking met het jaar ervoor. In de Belgische markt was een verhoogde concurrentie voelbaar als gevolg van de verdere marktconcentratie. Sterk stijgende energie- en papierkosten en aanzienlijke distributieproblemen in de Nederlandse en Duitse markt beïnvloedden het uiteindelijke resultaat van de groep in neerwaartse zin. Toch slaagde Mediahuis erin de negatieve effecten grotendeels op te vangen en behaalde de groep een operationeel resultaat van 155,7 miljoen euro. Het nettoresultaat bedroeg 65,3 miljoen euro.

Begin 2022 rondde Mediahuis de overname van het Duitse Aachener Verlagsgesellschaft af, waardoor de groep hoofdaandeelhouder (70%) werd van Medienhaus Aachen, uitgever van o.a. de Aachener Zeitung. Met die overname trad Mediahuis toe tot de Duitse markt, een logische stap waarmee de groep zich verder blijft ontwikkelen en de groeiambities kracht bijzet. "De Duitse activiteiten leverden in het eerste jaar al een mooie bijdrage aan de geconsolideerde omzet," klinkt het.

"In een jaar getekend door oorlog, energiecrisis en inflatie, brachten de nieuwsmerken van Mediahuis opnieuw betrouwbare en onafhankelijke journalistiek en waren wij voor onze lezers een gids in onzekere tijden," verklaart Gert Ysebaert, ceo van de Mediahuis groep. "We hebben als groep getoond dat we veerkrachtig zijn. De digitale transitie zet zich voort, zij het aan een minder hoog tempo dan in de COVID-jaren. Onze sterke journalistiek en digitale nieuwsbeleving maken elke dag het verschil en stellen ons in staat de structurele daling in print op te vangen. En toch blijft nog steeds een grote groep lezers trouw aan de gedrukte krant. De continuïteit van de bezorging garanderen wordt echter een steeds grotere uitdaging. Bovendien transformeert de mediawereld met een ongeziene snelheid, gedreven door technologische innovaties zoals artificiële intelligentie en het veranderende consumentengedrag. Dat alles maakt dat we meer dan ooit moeten anticiperen op een nog radicalere digitale omslag."

Eind 2022 waren de verschillende Mediahuistitels goed voor in totaal ongeveer 1,8 miljoen abonnees in print en digitaal. Het aantal digitale abonnees groeide met 13% in vergelijking met het voorgaande jaar, daar waar de daling in printabonnees zich onverminderd voorzette met een daling van 11%. Meer dan 4 op 10 abonnees van Mediahuis leest vandaag digitaal of een combinatie van print en digitaal. In België bedraagt het aandeel van digitale abonnementen 34%, daar waar in Nederland al bijna 1 op de 2 abonnees (47%) kiest voor een nieuwsbeleving met een digitaal component. Koploper is daar NRC met maar liefst 65% digitale abonnees. In Luxemburg en Duitsland ligt het tempo van de digitale transitie iets lager en bedraagt het aandeel digitale abonnementen respectievelijk 10% en 14%. Ook in Ierland, waar Mediahuis pas in 2020 voor het eerst een digitaal abonnementsmodel introduceerde, zet de groei van het aantal digitale abonnees zich onverminderd voort met een stijging van 32% ten opzichte van het jaar voordien.

De opmars van de audiojournalistiek zet zich eveneens door in de verschillende markten. Mediahuis zag het aantal beluisterde podcastafleveringen met meer dan de helft (55%) toenemen. De podcasts van alle nieuwsmerken van Mediahuis samen konden in 2022 rekenen op meer dan 77,6 miljoen beluisteringen. In België behoudt Nostalgie zijn erkenning als landelijke radiozender, waardoor de muziekzender ook de komende jaren radio kan blijven maken via een FM-frequentie. Enkele dagen geleden maakte Mediahuis nog bekend dat het de ambitie heeft om 20% van haar aandelen in Vlaanderen Eén, de vennootschap die Nostalgie in Vlaanderen uitbaat, te verkopen aan Telenet Group, moedervennootschap van Play Media, de mediagroep achter de Play-televisiezenders. Dagelijks bereikt Nostalgie in Vlaanderen zo’n 363.000 luisteraars, goed voor een marktaandeel van 6%. In Franstalig België bereikt Nostalgie elke dag zo’n 530.000 luisteraars. Dit levert een marktaandeel van 16% op waarmee Nostalgie er de onbetwiste nummer 1 van alle radiozenders is. Nostalgie is sinds augustus ook in Nederland te beluisteren via DAB+, online en via de Nostalgie-app. Nostalgie werd daarmee naast Sublime, dat over de FM-radiofrequentie beschikt, de tweede radiozender van Mediahuis in Nederland.

Mediahuis zette het afgelopen jaar bovendien in op diversificatie, door de verdere groei van haar venture capital-tak Mediahuis Ventures en het verstevigen van haar positie in de digitale marktplaatsen. Met de acquisitie van Carzone.ie, Ierlands belangrijkste site voor het kopen en verkopen van nieuwe en tweedehandsauto’s, verstevigt Mediahuis Marketplaces haar positie op de Ierse digitale automarkt. Met de overname van het Ierse Switcher.ie investeerde de groep dan weer in de markt voor online vergelijking. De investering in het Finse Skenariolabs, dat de toekomstige waarde en duurzaamheid van vastgoed voorspelt op basis van data en AI, betekent voor Mediahuis de toetreding tot de markt van Property Technology. Daarenboven versterkte Mediahuis Ventures in 2022 haar positie in de markt van Education Technology met investeringen in de instelling voor afstandsonderwijs Tomorrow’s Education en de online abonnementendienst voor studieboeken Perlego. De kapitaalinjectie in het Berlijnse platform HiPeople was voor Mediahuis Ventures ten slotte een eerste investering in de markt voor HR Technology.

De omzetgroei van Mediahuis heeft het bedrijf naar eigen zeggen grotendeels te danken aan de acquisitie van Medienhaus Aachen en de marktplaatsen Carzone en Switcher, maar wat het operationele resultaat betreft waren de stijgende kosten natuurlijk duidelijk merkbaar: de papierkost alleen nam volgens Mediahuis toe met meer dan 30 miljoen euro. De schaal van de groep liet Mediahuis echter toe om de vaste kosten onder controle te houden, onder meer door de sluiting van de drukkerijen in Luxemburg (zomer 2022) en Ierland (begin 2023). Daardoor is het operationeel resultaat slechts licht gedaald (in 2021 beïnvloedde de verkoop van de participatie in Keesing het nettoresultaat nog in positieve zin). Mediahuis behoudt naar eigen zeggen haar solide financiële situatie, met een beperkte nettoschuld als gevolg van de diverse acquisities die werden gerealiseerd in 2022.

"In een jaar van stevige tegenwind leverde Mediahuis het bewijs dat haar expansiestrategie niet alleen voor groei van marktaandeel en omzet zorgde, maar dat we er ook in slagen om de schaal van de groep maximaal en efficiënt te benutten en onze rentabiliteit te vrijwaren voor erosie. Mediahuis is uitgegroeid tot een solide en futureproof huis voor al haar merken en activiteiten," besluit Kristiaan De Beukelaer, cfo van Mediahuis groep.