Stoot autoreclame te veel CO2 uit?

Communication / News

Is autoreclame altijd OK? Naar aanleiding van een reeks klachten die bij de JEP werden ingediend tegen autoadvertenties (die vooral betrekking hebben op milieuclaims en het vermelden van CO2-uitstoot en brandstofverbruik), herinnert het Communicatie Centrum aan de regels die van toepassing zijn op autoreclame.

Zo mag die reclame bijvoorbeeld geen argumenten bevatten in betrekking tot de snelheid en kracht van de wagen. Ook voorzichtigheids- en verkeersveiligheidsregels moeten gerespecteerd worden. Kinderen mogen niet in beeld komen, behalve om veiligheidsbeschermende en comfortkenmerken te promoten of binnen een familiale context. Wat het milieu betreft mag autoreclame geen gedrag vertonen dat indruist tegen de bescherming van het milieu. Ecologische beweringen moeten dan weer met bewijzen gestaafd kunnen worden.

Het Communicatie Centrum laat weten te rekenen op een strikte en foutloze toepassing van de regels door zijn leden: “Een correcte en verantwoorde communicatie onderstreept de relevantie van het Communicatie Centrum, dat de missie van zelfregulering inzake communicatie ondersteunt en stimuleert.”