Strategie Agency aan de jenever

Design / News

smeets strategie agency

Smeets bekleedt nu al bijna een eeuw een ereplaats in de Belgische markt voor sterke dranken. Het Hasseltse jenevermerk werd in 2011 overgenomen door Bruggeman-La Martiniquaise. Momenteel wordt het verkocht in drie smaken: graan-, fruit- en crèmejenever. Smeets heeft Strategie Agency ingeschakeld om zijn merkenstrategie te hertekenen. Het bureau werkte op alle varianten om het gamma te verstevigen en visueel duidelijker te plaatsen. Het keek het naar het ontwerp, het volume en alle andere facetten van het gamma. Uiteindelijk koos het voor een uitgezuiverd ontwerp van de iconische fles. Het nieuwe ontwerp beklemtoont de sterke identiteit van het merk.