Strengere reclameregels voor TV én videoplatformen

Media / News

Op vrijdag 26 juni keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet voor de omzetting van de richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMD-richtlijn) goed. Deze Europese richtlijn zorgt ervoor dat alle mediaspelers aan gelijke regels worden onderworpen. Hiermee wil de regering een eerlijkere concurrentie tussen traditionele televisie, video-on-demand diensten (zoals Telenet Play, Netflix etc.) en videoplatformen (zoals TikTok,InstagramTV en Youtube mogelijk maken. “De regels zorgen ervoor dat kijkers, met name minderjarigen, beter worden beschermd tegen gewelddadige, schadelijke inhoud en hatespeech. Zo is de kijker beter geïnformeerd. Nieuw is ook dat videosecties van krantenwebsites onder het mediadecreet zullen vallen,” aldus Vlaams mediaminister Benjamin Dalle.

Door de omzetting van de AVMD-richtlijn zal er voor de kijker heel wat veranderen. Zo zullen televisie- en online programma’s, series en films voortaan voldoende informatie moeten geven over wat er in het programma te zien is. Denk dan bijvoorbeeld aan gewelddadige, haatzaaiende of schadelijke inhoud. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van pictogrammen. Vandaag zie je bijvoorbeeld al op televisie een pictogram voor productplaatsing, in de toekomst zal dit ook voor video’s op de videoplatformen moeten gebeuren. Productplaatsing of product placement, ter herinnering, is een vorm van commerciële communicatie waarbij producten die je in de winkel of online kan kopen, zichtbaar in beeld worden gebracht met als doel deze producten onder de aandacht van de kijkers te brengen. Daarnaast wordt productplaatsing vanaf nu ook verboden in kinderprogramma’s bij alle mediaspelers. 

Ook voor commerciële boodschappen veranderen de regels. Reclamespots die op televisie worden uitgezonden, moeten voldoen aan heel wat voorwaarden. Zo mogen er geen reclamespots voor wapens, sigaretten of elektronische sigaretten worden uitgezonden, reclamespots voor snoepgoed moeten een tandenborstellogo bevatten, enz. Door de nieuwe regels zullen ook de videoplatformen zoals Youtube, Facebook Watch, Instagram TV deze regels moeten volgen. Daarnaast moeten videoplatformen pornografische beelden of beelden van nodeloos geweld versleuteld uitzenden of aanbieden, of moeten de beelden onderworpen worden aan een doeltreffend ouderlijk toezicht.

Televisiezenders en distributeurs zoals Telenet en Proximus zullen ten slotte de persoonsgegevens die ze verzamelen ter bescherming van minderjarigen niet mogen gebruiken voor commerciële doeleinden. Die persoonsgegevens verzamelen ze onder meer bij een systeem van ouderlijk toezicht, waarbij ouders aangeven dat hun kinderen programma’s met leeftijdsclassificatie 12+ of 16+ niet mogen zien.

Lokale content wordt meer zichtbaar

Daarnaast wil de Vlaamse Regering ook lokale content makkelijker vindbaar maken op internet en bij de distributeurs: "Vlaamse omroepen dragen bij tot de identiteit en diversiteit van de Vlaamse samenleving door de productie van lokale programma’s. Ze moeten dan ook makkelijker vindbaar zijn voor de kijker." Een nieuw artikel in het mediadecreet erkent dit principe. Het is de bedoeling dat de sector hierin in eerste instantie zelf initiatief neemt. Indien dit niet gebeurt, zal de Vlaamse Regering hiervoor zelf maatregelen nemen.

Inwerkingtreding

De eerste principiële goedkeuring is op 26 juni gebeurd door de Vlaamse Regering. Na de zomer zal de hervormde AVMD-richtlijn in het parlement besproken worden. De aanpassingen zijn een decretaal huzarenstuk: maar liefst 55 artikels van het mediadecreet moeten worden aangepast of zijn nieuw. Ten laatste begin volgend jaar treden de nieuwe regels in werking. Noot: lokale mediaregulatoren kunnen enkel toezicht houden op de mediaspelers die gevestigd zijn op het eigen grondgebied. Dankzij de Europese richtlijn gelden dezelfde regels in de gehele Europese Unie, zo kunnen mediaspelers de opgelegde regels moeilijker ontwijken. Daarnaast wordt nu ook de mogelijkheid geboden aan de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) om klachten in verband met videoplatformen, die niet gevestigd zijn in Vlaanderen, over te maken aan de bevoegde regulator in het buitenland. “Televisie is nog steeds erg belangrijk, maar het is niet langer het enige medium dat gebruikt wordt om programma’s en video’s te bekijken. We consumeren onze media anders dan vroeger: via sociale media of via tablets. Er zijn tal van mogelijkheden,” aldus Vlaams minister van Media Benjamin Dalle. “Onze regelgeving moet volgen. We hebben nood aan moderne regels die aangepast zijn aan de nieuwe realiteit. Hierin zetten we vandaag een belangrijke stap. Daarnaast beschermen we beter onze kinderen en jongeren tegen gewelddadige, haatzaaiende en schadelijke content. In tijden van fake news en hatespeech is dit meer dan ooit belangrijk.”