Sven Gatz geeft kansen aan netwerkradio's

Ems-Radio-Studio

Media / News

Ems-Radio-StudioOp voorstel van Vlaams minister van Media Sven Gatz (en aansluitend bij de recent gepubliceerde prioriteiten) heeft de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag een ontwerp van decreet over het toekomstige radiolandschap definitief goedgekeurd.

Met het ontwerp van decreet wil Sven Gatz het radiolandschap voorbereiden op een digitale omschakeling via DAB+. Om ook de landelijke commerciële radio’s (Qmusic, Joe en Nostalgie) naar DAB+ te begeleiden worden de lopende vergunningen verlengd met vier jaar, tot einde 2021. Ten laatste 1 september 2018 moeten deze zenders ook op DAB+ uitzenden. Eerder geraakte bekend dat SBS Belgium niet meteen een licentie zou krijgen om een eigen landelijke commerciële radio uit te bouwen. Noot: het is dus afwachten of het onder één dak brengen van Nostalgie en de belangen van Corelio in De Vijver Media onder de koepel van Mediahuis Nostalgie en SBS Belgium dichter bij elkaar brengt, op inhoudelijk of commercieel vlak.

Een datum voor de volledige afschakeling van de FM-band (de zgn. analoge switch-off) kan niet exact bepaald worden. Een totale omschakeling is pas mogelijk twee jaar nadat 50% van de luisteraars is overgeschakeld op DAB+. Volgens een onderzoek van Econopolis zal dit ten vroegste kunnen in 2022.

Daarnaast bevat het decreet belangrijke wijzigingen om het aanbod aan radiozenders voor de luisteraar in de toekomst ruimer en diverser te maken. Vlamingen luisteren immers graag en veel naar de radio. Drie van de vier Vlamingen doet dat zelfs dagelijks. Bijna allemaal luisteren we maandelijks ministens één keer naar de radio. Met de oprichting van een nieuw soort radiozenders (commerciële netwerkradio’s) en een versterking van de lokale zenders wil minister Gatz het aanbod verruimen.

Er komen 3 à 4 netwerkradio’s bij met een voornamelijk stedelijke dekking. De zogenaamde ketenradio’s verdwijnen uit de ether. Hun frequenties worden herverdeeld. Het aantal nieuwe netwerkradio’s zal pas precies bepaald worden bij de opstelling van het frequentieplan. De netwerkradio’s zullen starten op de FM-band, waar ze door meer dan de helft van de luisteraars in Vlaanderen ontvangen kunnen worden. Later moeten deze netwerkradio’s overschakelen naar DAB+, waardoor ze kunnen evolueren naar een landelijk net.

Voor de kandidaat-uitbaters van deze nieuwe categorie van radio’s komt er een oproep in 2017. De kandidaten moeten zich richten op welomschreven profielen. Sven Gatz: “Nu al staat vast dat ministens één van deze netwerkradio’s zich zal toeleggen op Nederlandstalige en Vlaamse muziek. Andere mogelijke kandidaten moeten een algemeen muziekaanbod verzorgen, met nieuws en informatie of specifieke doelgroepen en/of muziekstijlen bedienen.” De netwerkradio’s zullen een vergunning krijgen voor negen jaar. Het ontwerpdecreet zal tenslotte de lokale radio’s versterken. Zij blijven op de FM-band uitzenden, maar via samengevoegde frequenties. Zo kunnen ze meer luisteraars bereiken en in een groter maar toch lokaal afgebakend gebied reclame-inkomsten werven. De verbindende opdracht eigen aan de radio’s met een beperkt bereik, blijft ook voor de nieuw te vergunnen lokale radio’s belangrijk. De zenders kunnen zo’n band tot stand brengen door zich te richten naar alle inwoners van het zendgebied of naar doelgroepen in dat gebied, bijvoorbeeld studenten. Ook voor de lokale radio’s volgt in 2017 een oproep. Zoals de netwerkradio’s krijgen zij een vergunning voor negen jaar.