Sven Gatz steunt innovatief nieuws

Sven Gatz

Innovation / Media / News / Research

Sven Gatz

Onze mediasector heeft een pluriform en divers aanbod van nieuwskanalen en -media nodig, ooordeelt Vlaams minister van - onder meer - Media Sven Gatz. Daarom roept hij de sector op om projecten in te dienen die ons nieuwsaanbod vernieuwen, verbreden, pluriformer en diverser maken. "Zeker in een onzeker tijdsgewricht als het huidige, hebben we behoefte aan goede gidsen die de burger op een kwalitatief hoogstaande manier informeren," legt hij uit. "Ook in de media is er veel in beweging en stellen de digitalisering en de technologische evolutie de kwaliteit van onze journalistiek voor uitdagingen. Daarom wil ik steun verlenen aan initiatieven die erop gericht zijn duurzame en toekomstgerichte vernieuwing in de journalistiek tot stand te brengen, die niet alleen de sector van de media maar ook het publiek ten goede komt."

Deze steun is vooral bedoeld voor kleine mediabedrijven of –organisaties en starters. Zij kunnen tot 26 september 2016 hun kandidatuur stellen met projecten die hoogstens één jaar duren. Het kan gaan om projecten die betrekking hebben op vernieuwende journalistieke productiewijzen, storytelling, dataonderzoek, verdienmodellen en ondernemerschap in de nieuwsmedia, crowdsourcing, planontwikkeling voor starters of het inzetten van het publiek in de journalistiek.

Voor deze subsidielijn van maximaal 200.000 euro kunnen organisaties ook samen een project indienen. De toegekende steun voor aanvaarde projecten bedraagt maximaal 80% van de geraamde kosten van het project, met een maximum van 50.000 euro per project.