TBWA & De Genereuzen willen kinderen met en zonder beperking samen laten ravotten

Crea / News

Samen spelen is belangrijk voor de algemene ontwikkeling van kinderen en dat is nergens leuker dan bij de jeugdbeweging. Maar nog niet iedereen mag meedoen. En daar willen TBWA en De Genereuzen samen met de acht grootste Vlaamse jeugdbewegingen verandering in brengen. Daarvoor riepen ze Doemamee in het leven.

Maar Doemamee is niet over één nacht ijs gegaan. Want een inclusieve jeugdbeweging, da’s een tof idee, maar is het wel mogelijk? Daarom ging TBWA een jaar geleden rond de tafel zitten met jeugdbewegingen en ouders van kinderen met een fysieke of mentale beperking om de pijnpunten te bespreken. Daarnaast namen ze interviews af bij jeugdbewegingen die wel al leden met een beperking verwelkomen.

“Er zijn al heel wat leidingsploegen voor wie het evident is dat kinderen met een beperking gewoon mee spelen," zegt Lop Vansteenbrugge, woordvoerster van Doemamee namens de Vlaamse Jeugdbewegingen. "Zij zijn heel enthousiast en zien dat het voor alle kinderen leuk is. Hun enthousiasme inspireert leiders in andere groepen om ook kinderen met een beperking welkom te heten." 

Platform voor en door jeugdbewegingen

Op basis van die gesprekken werd het platform Doemamee gecreëerd. Daar kunnen jeugdbewegingen terecht met vragen én om hun hand op te steken als inclusieve groep. TBWA en De Genereuzen willen daarmee zoveel mogelijk lokale groepen inspireren om ook kinderen met een beperking welkom te heten. Op het platform vind je onder andere getuigenissen van andere groepen, maar ook een tof Doemamee-gespreksspel en een spellendatabank. Want samen spelen begint met samen op zoek gaan naar simpele oplossingen om spelletjes toegankelijk te maken voor iedereen. 

En om aan twijfelende jeugdbewegingen te tonen hoe plezant samen ravotten is, ging Bob Peeters, ex-scoutslid en bekend van Down The Road, op pad bij drie inclusieve jeugdbewegingen. Zo liet hij heel Vlaanderen zien dat je al ver geraakt met wat sjorkoord en een pak enthousiasme: “Ik ging graag naar de scouts omdat ik gewoon één van hen was. En ik mocht er net zoals iedereen meehelpen bij het koken en kampvuur maken," zegt hij. 

Het initiatief kan overigens ook op de steun rekenen van Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding. Sinds de lancering schreven zich al meer dan tweehonder lokale, Vlaamse jeugdbewegingen in. Groepen die zich registreren, ontvangen gratis de officiële Doemamee-vlag. Die hebben ze gehesen op 3 december, de Internationale Dag van Mensen met een Beperking. Hiermee tonen zij aan de hele omgeving dat ze openstaan voor leden met een beperking.

©Sander Fos

En wat hierna?

Tot slot is Doemamee een project met een langetermijnvisie. Waar het platform vandaag vooral een warme oproep is naar alle lokale groepen om ook kinderen met een beperking te verwelkomen, zal Doemamee in de toekomst actief ingezet kunnen worden door ouders van kinderen met een beperking die een inclusieve jeugdbeweging in hun buurt zoeken. Want ieder kind verdient het om vrienden voor ‘t leven te maken. ​