Teken voor een betere toekomst met AG en Air

Crea / News

Iets ondertekenen is veel meer dan je naam zetten onder een document. Een huwelijkscontract, je eerste arbeidsovereenkomst, een woning kopen,... je originele en schriftelijke identificatie vergezelt je een leven lang en getuigt van onze verplichtingen.

Een handtekening betekent meer dan je denkt. Dit elegante en plechtige gebaar vormde de bron van inspiratie voor de nieuwe campagne van AG. De beweging onderlijnt de merkbelofte – Supporter van jouw leven – en geeft er opnieuw betekenis aan.

Al bijna 200 jaar zorgen verzekeringspremies niet alleen voor de bescherming van de verzekerden. Dankzij de premies kan AG ook investeren in hernieuwbare energie, milieuvriendelijke gebouwen, in verschillende initiatieven die kansarme kinderen steunen en in lokale projecten en infrastructuur waardoor de economie bloeit. Tekenen bij AG is ook helpen met de bouw en renovatie van meer dan 180 Belgische schoolgebouwen, met de strijd tegen eenzaamheid en burn-out en met initiatieven voor duurzame mobiliteit.

Het contract tekenen is een essentiële stap als iemand zich wil verzekeren. Maar in de nieuwe campagne van AG verlengt de hand haar beweging en schetst ze in een continue lijn een betere toekomst. Tekenen bij AG is dus niet gewoon een streep balpen op papier. Het vormt het begin van heel verhaal.

De campagne van Air belicht verschillende thema’s waarin AG concrete initiatieven neemt, zoals een meer duurzame planeet, meer solidariteit, kwalitatief onderwijs, een nieuwe mobiliteit, innovaties in gezondheidssector en de lokale economie. Het idee wordt uitgewerkt in een video van 30 seconden, 3 video’s van 15 seconden en digital OOH’s in de Belgische stations.

In deze campagne doen AG en Air ook wat ze beloven. De directe en indirecte CO2-uitstoot werd berekend en er werd zoveel mogelijk op geanticipeerd om die tot een minimum te beperken. De CO2 die niet vermeden kon worden, werd gecompenseerd. De volledige productie gebeurde in België, zowel het design als de animatie, een bijkomende manier om de lokale economie te steunen.

Credits

Client : AG INSURANCE   

Contacts : Nathalie Erdmanis, Jolien Sabbe.

Agency: AIR 

CD: Air Creative Council

Creation : Marie Paris, Marc Richard Vander Heyden, Romain Félix, Arnaud Bailly, Karel De Mulder, John Benois

Graphic Design : Laurent Lejeune, Boris Delire

Strategy : Tom Ernst

Client Manager: Alice Stadion.

Project Manager: Josepha Coste.

Film production : Volstok

Film production : Wenneker

Producer : Brigitte Baudine.

Sound Production Company: Audioteque.