TELEVISIE EN ONGEWONE RECLAMEFORMATEN

Media / News

Nu onze ogen steeds meer keuze hebben in naar waar ze willen afdwalen, is het voor mediahuizen zomogelijk nog moeilijker geworden om onze aandacht bij traditionele reclame te houden. Enter modernere manieren van productplacement, sponsoring en andere, diverse type partnerschappen.

Wie ‘televisie’ zegt, zegt natuurlijk ook ‘pogingen om producten in de kijker te zetten’. Letterlijk dan, voor de ogen van de kijkers. Kijk maar naar de serie Mad Men en je weet wat we bedoelen. “Merken zijn al van in de eerste James Bond-films aanwezig. Het verschil is dat er tegenwoordig een wettelijk kader bestaat voor het gebruik van dit soort reclame in uitzendingen. Ik denk dan aan The Voice of food-programma’s zoals My Tiny Restaurant,” vertelt Yves Gérard, chief executive officer van RMB. De cijfers van productplacement schieten momenteel (nog) niet de lucht in. “Product placement wordt vooral gekozen in strategieën rond ‘deformattage’. Het gaat dan om packaging met productplacement, brand content en lineaire en digitale uitlatingen. Dat zorgt niet echt voor een call to action, maar verhoogt wel de relevantie.”

Sponsoring behoort voor hem tot een andere categorie. Het is meer een manier om een context vast te leggen. Toch zijn er soms ook sponsers die programma’s sponsoren zonder duidelijke match tussen de content en het merk. “Maar er zijn ook hele goede tegenvoorbeelden. AXA dat The Voice sponsort bijvoorbeeld, daar ligt de gemeenschappelijke waarde in het jezelf proberen overtreffen. Maar ook hier kun je het best streven naar een gezonde mix tussen sponsoring en traditionele reclame.” Hij staaft dit met een paar cijfers: “Bij RMB vertegenwoordigde ‘deformattage’ in 2016 ongeveer 3 tot 4% van onze omzet. Vandaag is dat 10% en we denken dat die groei alleen maar zal toenemen, omdat die ‘hybride’ vormen de markt bekoren. We hebben daarom nu al vijf jaar een speciale afdeling gewijd aan defomattage: F.L.A.S.H. Daarmee ook de stijging van de voorbije jaren.”

(...) Lees het volledige artikel hier