Televisie- en videokijken op nieuwe schermen: quo vadis?

CIM second screen OK

CIM / Media / News / Research

CIM second screen OKHet CIM publiceert in België de officiële TV-kijkcijfers, gebaseerd op het kijkgedrag op TV -chermen. Daarnaast volgt het sinds 2014 ook het kijken naar TV en video op nieuwe schermen (desktop, laptop, tablet, smartphone en multimediaconsole). Twee keer per jaar wordt daarvoor een online panel ondervraagd. In het onderstaande vergelijkt het CIM de resultaten van het voorjaar van 2015 en 2016 (de 3e en de 5e golf) van de OSM. Dit najaar wordt er nog een meting georganiseerd. Intussen werkt het CIM aan een toekomstvisie waarin een kwalitatieve, objectieve en marktconforme videometing georganiseerd wordt, die alle vormen van videoconsumptie van “broadcasters-content” en “advertising” verenigt, en dit op alle devices en in alle windows (live, review, preview) en in alle vormen (livestream, shortform, longform).

Opgelet! Deze cijfers hebben enkel betrekking op de naar schatting 7,7 miljoen Belgen 12+ die toegang hebben tot het internet. Dit verschilt van de officiële TV-kijkcijfers die het klassieke TV-scherm voor de hele Belgische bevolking meten. De resultaten van deze monitor werden opgedeeld in twee universa: Noord en Zuid, die respectievelijk overeenkomen met Vlaanderen + Nederlandstalig Brussel en Wallonië + Franstalig Brussel.

CIM LOGO

 

In de laatste (5e) golf wordt niet enkel gevraagd welke toestellen een gezin bezit, maar ook hoeveel toestellen. Vaste PCs, laptop en tablets zijn eerder gezinstoestellen, terwijl een smartphone meer een individueel apparaat is.

Laptops blijven in het Noorden het meest gebruikte nieuwe scherm (75%), gevolgd door smartphones (68%). In het Noorden steeg het gebruik van smartphone op 1 jaar tijd sterk van 62% (3e golf) naar 68% (5e golf). Het gebruik van tablets daalde licht van 49% (3e golf) naar 45% (5e golf). Ook in het Zuiden blijven laptops het meest gebruikte scherm (71%), gevolgd door smartphones (70%). Het Zuiden heeft het Noorden ingehaald qua gebruik van smartphones. Het gebruik van vaste PC’s daalde licht van 47% (3e golf) naar 43% (5e golf). In tegenstelling tot het Noorden groeide het gebruik van tablets lichtjes (+2%).

Bij de 18 tot 34-jarigen vinden we het meeste smartphonegebruik. Het gebruik neemt echter het sterkst toe (+11%) bij de 45 tot 54-jarigen. Het tabletgebruik stijgt sterk bij de jongste leeftijdsgroep (12-17 jaar): van 50% (3e golf) naar 58% in (5e golf). Samen met jongvolwassen (25-34 jaar) hebben ze de hoogste tabletpenetratie. Bij jongeren tussen 18 en 24 jaar merken we echter een sterke daling (-14%).  Ook in het Zuiden merken we dat het smartphonegebruik het hoogst ligt bij 18 tot 34-jarigen. Het smartphonegebruik stijgt het sterkst bij 45 tot 54-jarigen (+19%). Het tabletgebruik stijgt hier het sterkst bij de jongvolwassen (25-34 jaar): van 42% (3e golf) naar 51% (5e golf). Samen met de 12 tot 17-jarigen gebruiken ze het vaakst tablets. Ook de oudste leeftijdscategorie (55+) gebruikt steeds meer tablets (+6%). Het gebruik van tablets stijgt echter niet voor alle leeftijdsgroepen: het CIM merkt een daling bij zowel 18 tot 24-jarigen (-5%) als 45 tot 54-jarigen (-4%).

Zo’n 8 op de 10 Nederlandstaligen gebruiken dagelijks het internet. Smartphone en laptop zijn de meest frequent gebruikte toestellen om mee te surfen. Een aanzienlijk deel van de smartphonegebruikers (8%) surft nooit met een smartphone op het internet. De toename van het aantal smartphonegebruikers (+6%) leidt dus niet automatisch naar verhoogd surfgedrag op smartphones. Het aantal mensen dat dagelijks internet gebruikt daalt ten opzichte van de 3e golf licht en dit zowel voor vaste PC’s, laptops als tablets. De daling bij vaste PC’s kan deels verklaard worden door het dalend aantal gebruikers. Zo’n 9 op 10 Franstaligen gebruikt dagelijks internet. De smartphone is het meest frequent gebruikte toestel om te surfen. Nochtans raadpleegt een groot deel van de gebruikers (7% ) nooit internet op zijn smartphone. Ook in het Zuiden leidt de toename van het aantal smartphonegebruikers (+13%) dus niet automatisch tot verhoogd surfgedrag op smartphones. Het aantal mensen dat dagelijks internet gebruikt blijft in het Zuiden stabiel, maar per individueel toestel is er ten opzichte van de 3e golf wel een daling voor vaste PC’s (-5%), laptops (-4%) en tablets (-2%). De daling bij vaste PC’s kan deels verklaard worden door het dalend aantal gebruikers (-4%).

CIM second screen

Online video-kijken daalt in de 5e golf (69%) lichtjes ten opzichte van de 3e golf (72%). Enkel bij smartphones stijgt het aantal video-kijkers (+2%), maar deze stijging is kleiner dan de toename van het aantal smartphone gebruikers (+6%). In het Zuiden blijft het video-kijken ten opzichte van de derde golf stabiel. Mobiele toestellen, smartphone en tablet, worden meer gebruikt om naar video’s te kijken. Ook in het Zuiden is de stijging van het aantal video-kijkers via smartphone (+2%) kleiner dan de toename aan smartphonegebruikers (+13%).

De daling van het online video-kijken in het Noorden vertaalt zich in een lichte daling voor zowel amateur video’s (-5%) als het online kijken naar TV-fragmenten (-4%) en TV-afleveringen (-2% ) over alle toestellen heen ten opzichte van de 3e golf. En in het Zuiden? Het online kijken naar TV-afleveringen stijgt in de 5e golf (36%) ten opzichte van de 3e golf (32%). Het kijken naar TV-fragmenten en amateur video’s blijft op het zelfde niveau als in de 3e golf.

Het besluit van het CIM? "De doorbraak van de smartphone leidt niet automatisch tot een doorbraak van online video. In het Zuiden blijft het aantal kijkers van online video stabiel, terwijl dit lichtjes daalt in het Noorden. In beide landsdelen verschuift het video-kijken naar de smartphone. De verdeling van de totale kijktijd op klassieke TV en nieuwe schermen blijft in het Noorden stabiel ten opzichte van de 3e golf. In het Zuiden zien we een relatieve toename van uitgesteld kijken op nieuwe schermen. Het klassieke TV-kijken boet er echter helemaal niet aan belang in. Uit de CIM TV studie blijkt dat het klassieke TV-kijken in het Zuiden zelfs nog stijgt (208 minuten per dag in april 2016, t.o.v. 199 in april 2015) terwijl het in het Noorden aardig standhoudt (175 minuten per dag in april 2016, t.o.v. 177 in april 2015). Klassieke TV blijft daarmee verreweg de belangrijkste vorm van video-kijken."

Het volledige dossier vindt hieronder en uiteraard op de website van het CIM.

CIM TV OSM