Tell a vision: media op zoek naar videostandaard

Tell a vision

Media / News

Tell a visionTer gelegenheid van het symposium Tell A Vision, georganiseerd door BVAM, de Belgische Vereniging van de Audiovisuele Media, kwam de discussie over het bereik aan bod. Drie fundamentele pijlers voor een goede meting werden naar voren geschoven: een regeling die beantwoordt aan het huidige audiovisuele verbruik, die bovendien inspeelt op innovatie en die beantwoordt aan hoge kwaliteitsstandaarden. In verband met dat eerste aspect onderstreepte Ben Jansen, commercieel directeur van Medialaan,  het belang van één videostandaard waarbinnen de diverse gegevensbronnen vorm geven aan een unieke "video currency”. Er is echt een "uniformiteit" nodig, zegt hij.  Op het vlak van de innovatie moet er aandacht zijn voor live advertenties én voor de goede doelgroepenbenadering. Voor dat laatste aspect is het duidelijk dat het 'cibleren' niet de aandacht krijgt van elke adverteerder. En sommige grote merken hebben er eigenlijk geen behoefte aan.

Op het vlak van de kwaliteit is de dominantie van televisie duidelijk - denk maar aan het aantal pixels, en aan de kijkduur (die 50% van de duur van de spot zou moeten overschrijden). "In naam van CIM, UBA en ABMA kan ik zeggen dat we in het derde trimester van 2017 een spectaculaire vooruitgang zullen boeken, met een einddatum van de werkzaamheden in 2018,"  zegt Ben Jansen. De ambitie is er dus. Nu nog de financiering. Volgens diverse Belgische spelers op de markt is voor spelers als Youtube en Facebook de tijd aangebroken om hun wil te tonen om deel te nemen aan een neutrale bereiksmeting (en dus aan de financiering ervan).