Tests voor de gezinsbond

Vertaalde artikels

La Ligue des Familles ging onlangs in zee met Strategie one om acties te ontwikkelen waardoor de trouw van de leden aan de gezinsbond zou vergroten. Veel mensen nemen een lidmaatschap rond de geboorte van hun kind en haken af als het twee, tweeëneenhalf jaar is. Via een mailing waarin de voordelen van het lidmaatschap nog eens duidelijk uiteengezet werden, wil men voorkomen dat die leden hun verbintenis stoppen. De eerste mailing ging in een oplage van 6.000 de deur uit. Niet iedereen kreeg dezelfde versie. Er liepen verschillende tests mee. Op basis van de resultaten daarvan kan men de return on investment van de volgende mailings verhogen.