The Decade of Action (4): The PUB Series

News / Sustainability

PUB en Bubka lanceren samen The Decade of Action / Pub Series. Elke week bespreken we een belangrijk element in de duurzaamheidstransitie van bedrijven, ondersteund met fragmenten uit de documentaire van Wim Vermeulen en Bart Lombaerts Deze week duiken we dieper in de SDG’s, of de Sustainable Development Goals die onze wereld leefbaar moeten maken en houden.

In 2015 verbonden 193 landen zich ertoe om 17 gemeenschappelijke doelen na te streven. Die SDG’s moeten tegen 2030 onder meer honger, extreme armoede, uitbuiting en elke vorm van ongelijkheid uit de wereld helpen. En ze moeten die wereld ook redden van de klimaatopwarming. (Lees meer op de website van de Verenigde Naties)

Vandaag, zes jaar later, heeft de hele wereld nog enorm veel werk voor de boeg. Natuurlijk kijkt de bevolking naar de overheden om actie te ondernemen, maar die kunnen zo’n drastische ommezwaai nooit alleen verwezenlijken. De grootste druk ligt vandaag op de bedrijfswereld. Een recente studie van Edelman wijst trouwens uit dat consumenten méér vertrouwen in bedrijven om de SDG’s te behalen dan in overheden en NGO’s. Veel mensen hebben zelfs nog méér vertrouwen in hun werkgever. Maar is dat vertrouwen wel terecht?

39% is goed bezig

De Verenigde Naties heeft zelf een steekproef gehouden bij vertegenwoordigers van meer dan 600 bedrijven, met de vraag of hun werkgever al genoeg deed om SDG’s te verwezenlijken. De resultaten waren enigszins onthutsend. Zeker omdat de bedrijven in kwestie allemaal lid zijn van The Compact, een lijst van meer dan 10.000 ondernemingen die de SDG’s ondersteunen.

  • Een schamele 39% antwoordde positief op de vraag of hun werkgever al genoeg deed.
  • Minder dan 50% had de indruk dat SDG’s deel uitmaakten van strategische beslissingen binnen de verschillende niveaus.
  • 61% vond dat hun bedrijf doelen stelde die ambitieus genoeg zijn.
  • Een lichtpuntje? 84% vond wel dat hun organisatie al genoeg over SDG’s vermeldde in duurzaamheidsstrategieën en rapporten.

Kortom: te veel “talk”, te weinig “walk”. 

Waarom is het zo belangrijk om vandaag nog méér in te zetten op SDG’s?

Vandaag maken we een sociale, ecologische of gezondheidscrisis door. Een betreurenswaardige situatie, maar die actuele problematieken geven een bedrijf als het ware een ‘embarras du choix’ om de prioriteiten van een beleid te re-evalueren. En om een merk te positioneren, onder impuls van de publieke opinie. Zo werd er vorig jaar in de Verenigde Staten nog opgeroepen tot een boycot van bedrijven die zich afzijdig hielden in de Black Lives Matter-kwestie. Bedrijven die een voortrekkersrol op zich namen, zoals Nike met hun “For once, don’t do it”-campagne, werden toegejuicht. Niet enkel door hun fans, maar zelfs door concurrerende merken.

Het loont om een vinger aan de pols van de bevolking en de actualiteit te houden. Meer dan ooit in een samenleving die zo snel evolueert, en nog sneller meningen vormt. Als een bedrijf snel schakelt, een duidelijk standpunt inneemt én ernaar handelt, wint het hart van het volk.

Apathie wordt veroordeeld

Kijk maar naar een van België’s sterkste merken: de Rode Duivels. Terwijl verschillende landenteams al een duidelijk standpunt innamen tegen de erbarmelijke werkomstandigheden in Qatar, bleef België aan de zijlijn staan. De weinigzeggende slogan “Football supports change” kreeg meer hoongelach dan applaus. Een gemiste kans om een sterkere maatschappelijke rol te vervullen.

Elke SDG start bij een gezonde planeet

Je kan als bedrijf inzetten op 17 afzonderlijke SDG-thema’s zoals sociaal onrecht, opvoeding of economische ontwikkeling. Alles hangt natuurlijk af van welk thema relevant is voor jouw business (nvdr: zie hieronder het kaderstuk 'De SDG Action Manager'). Maar die afzonderlijke werkpunten zijn volgens duurzaamheidsstrateeg Johan Rockström en de econoom Pavan Sukhdev eigenlijk heel nauw met elkaar verbonden. Hun model ziet eruit als een bruidstaart met drie niveaus. De biosfeer vormt daarbij de bodem. Zonder die onderste laag wordt het ongemeen moeilijk om problematiek van de lagen erboven met een langetermijnvisie aan te pakken.

De opdracht is eigenlijk logisch: creëer eerst een gezonde, schone planeet. Dat geeft mensen een draagvlak om een gezonde, vreedzame en inclusieve samenleving te creëren. Daaruit kan uiteindelijk pas een gezonde economie en industrie ontstaan. Kortom: het is uitermate belangrijk om aandacht te hebben voor elk thema binnen het brede spectrum van de SDG’s, maar het eerste actiepunt moet altijd de planeet zijn. Het milieu is tenslotte, zoals onderstaande grafiek uit ‘De Duurzame Belg’ toont, nog altijd de grootste bezorgdheid van de Belg.

 


ExtraSDG Action Manager: de duurzaamheidstool van de VN

Met 17 thema’s en 169 streefdoelen is het niet evident om een weloverwogen keuze maken op welke SDG’s je meer gaat inzetten. Om bedrijven daarbij te helpen, heeft de VN zelf voor de SDG Action Manager gezorgd. Die interactieve tool helpt een bedrijf bepalen welke SDG’s relevant zijn en welke acties de meeste impact generen. Dat gebeurt aan de hand van assessments, benchmarking en andere oefeningen, met zelfs een resultatendashboard om vooruitgang te visualiseren.

https://www.unglobalcompact.org/take-action/sdg-action-manager