The Decade of Action: The PUB Series (3)

News / Sustainability

PUB en Bubka lanceren de The Decade of Action / PUB Series. Elke week bespreken we een belangrijk element in de duurzaamheidstransitie van bedrijven, aangevuld met fragmenten uit de documentaire van Wim Vermeulen en Bart Lombaerts. Vandaag nemen we de duurzame ambities van de EU onder de loep. Die brengt een lawine aan regelgeving met zich mee waarvan merken op de hoogte moeten zijn.

Voor de Europese Unie is een groenere toekomst een topprioriteit. Het wil tot 55 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030, en tegen 2050 een economie die volledig klimaatneutraal is. Het woord game changerdurft zelfs al eens te vallen.

Als marketer weet je dus maar beter wat je te wachten staat. En liever gisteren dan vandaag. Maar er is natuurlijk ook al veel informatie bekend. Want om die doelen te bereiken, werkt de Europese Unie in sneltempo een uitgebreid wet- en regelgevend kader uit. Of eerder: een tsunami aan wetten en richtlijnen met targets, ultimatums en spelregels. “It’s going to be tough,” zegt Frans Timmersmans (foto), executive vice-president van de EU-Commissie, daarover in de documentaire The Decade of Action.

De EU claimt, met de Green Deal, het wereldleiderschap in duurzaamheid. En dat lijkt te lukken. Het ziet er vandaag naar uit dat de EU de eerste klimaatneutraleregio zal zijn op deze planeet. Om deze positie te behouden moet het ervoor zorgen dat de Europese bedrijven het spel meespelen. En daar wringt het schoentje een beetje. Minder dan 1% van de Europese bedrijven heeft vandaag een uitstootreductieplan dat de doelstelling van het Parijsakkoord respecteert. Willen we klimaatneutraal zijn in 2050, dan moet dat cijfer naar 65% (CDP, 2021). Aangezien er geen tijd te verliezen is, ziet de EU maar één manier: meer wetgeving. We geven er vijfmee die directe impact hebben op hoe bedrijven zich gedragen:

1. Weg met wegwerplastic

De EU zet sterk in op het verminderen van de hoeveelheid plastic afval die we creëren en treedt hard op tegen plasticvervuiling. De lidstaten moeten tegen 2029 90% van alle plastic flessen inzamelen. Verder moeten plastic flessen in 2025 uit ten minste 25% gerecycled plastic bestaan, oplopend tot 30% in 2030.

2. Duurzame claims

Uit recent onderzoek blijkt dat de helft van de duurzame claims die bedrijven maken onjuist zijn. Ofwel zijn ze overdreven, te vaag of weerhouden ze cruciale informatie. Om dat in goede banen te leiden heeft de EU de New Consumer Agenda opgezet: een wetgeving die bedrijven zal stimuleren om consumenten juister en vollediger te informeren. De Europese Commissie wil dat consumenten meer duurzame producten kunnen kopen en een bewustere keuze kunnen maken. Ze wil de consument beter informeren over de duurzaamheid van producten en zal praktijken zoals greenwashing onwettig maken.

3. SFDR: duurzaamheidsregels

Een duurzame transitie zal enkel lukken wanneer er wordt geïnvesteerd in duurzame projecten. Of omgekeerd, als we stoppen met investeren in niet-duurzame projecten. Om de financiële instellingen te motiveren om juister te investeren heft de EU net de SFDR-regels in: Sustainable Finance Disclosure Regulation.Financiële instellingen worden hiermee verplicht om te rapporten over de schadelijke impact van hun investeringen. Zo besliste AXA deze week om te desinvesteren in het Duitse RWE om de klimaatimpact van hun investeringsportefeuille te laten dalen. Op dit moment leidt hun portfolio tot een opwarming van bijna 3 graden. (1)

4. Scheiden doet goed

De lidstaten zetten tegen 1 januari 2025 extra in op de gescheiden inzameling van textiel en gevaarlijk huishoudelijk afval. Daarnaast streven ze ernaar dat bioafval tegen 31 december 2023 ofwel apart wordt ingezameld ofwel bij de bron wordt gerecycleerd door bijvoorbeeld thuiscompostering. De wetgeving bevat streefcijfers voor het verminderen van het storten van afval en stelt minimumvereisten voor alle regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, ook voor alle verpakkingen. De lidstaten streven ernaar dat vanaf 2030 al het afval dat geschikt is voor recycling of andere nuttige toepassing, met name stedelijk afval, niet op een stortplaats wordt geaccepteerd.

5. Afvalpakket

In 2018 nam de EU zes richtlijnen aan over het beheer en de verwerking van afval. Deze richtlijnen staan samen bekend als het ‘afvalpakket’. Dat moet de EU-landen aanzetten tot meer recycleren van afval, zo weinig mogelijk verbranden en afval enkel nog storten in uitzonderlijke gevallen. Op die manier draagt het bij aan het creëren van een circulaire economie, een stijgend gebruik van recycleerbare en herbruikbare verpakkingen en een optimaler beheer van afval. Verder zorgt het ervoor dat waardevol materiaal dat in afval is ingebed, effectief wordt hergebruikt, gerecycleerd en opnieuw in de economie wordt geïnjecteerd. Tevens vermindert het de afhankelijkheid van de invoer van grondstoffen door een efficiënter en rationeler gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

De New Consumer Agenda, SFDR, de klimaatwet die eraan komt zijn maar een tipje van de sluier. Alle wetgevende initiatieven samen zijn zo ingrijpend dat je er als marketeer van op de hoogte moet zijn. Plan dus maar een goed gesprek in met je legal department. Zij weten ook wat er staat aan te komen.

Bekijk nu The Decade of Action, de documentaire over de rol van bedrijven in het verduurzamen van onze wereld, op www.thedecadeofaction.com.

Wim Vermeulen, directeur Strategie en Duurzaamheid, @Bubka

 

(1): https://www.bloomberg.com/news/features/2021-02-23/climate-change-s-impact-on-portfolios-is-axa-s-mega-investors-new-anxiety