The Oval Office aan de slag voor VARIO en BTM

Crea / News

VarioLive communicationbureau The Oval Office heeft nieuwe websites ontworpen en ontwikkeld in opdracht van de vijf Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s) en de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO).

De Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) is de opvolger van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI). The Oval Office ontwikkelde een visuele identiteit voor hun digitale communicatie, binnen de huisstijl van het Vlaamse merkbeleid. Het digitale team van het bureau ontwikkelde de site en de nieuwsbrief. Die laatste werd ook geïntegreerd in een mailingsysteem dat de VARIO nu zelf wekelijks gebruikt. De opdracht valt onder de raamovereenkomst die de Vlaamse overheid heeft met The Oval Office, waarbinnen het bureau ook de website voor de Vlaamse Havendag zal ontwikkelen.

Kennisnetwerk BTM is een portaalsite van de vijf Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen en het Agentschap Innoveren & Ondernemen, over bedrijventerreinmanagement in Vlaanderen. Relevante documenten en publicaties worden er beschikbaar gesteld, om samenwerkingen tussen bedrijven te stimuleren. The Oval Office ontwierp hiervoor het logo, de huisstijl en zorgde zowel voor het web design als het web development.

Kennisnetwerk BTM