The Oval Office creatief met de Mobiscore

Crea / News

MobiscoreHet Departement Omgeving van de Vlaamse overheid heeft deze week de Mobiscore gelanceerd. Die geeft aan hoe goed belangrijke voorzieningen vanuit een woning bereikbaar zijn. The Oval Office bedacht een creatief concept voor de informatie- en sensibiliseringscampagne, die online wordt uitgerold, en een live beleving voor de pers.

Omdat de Mobiscore nog geen bekend begrip is, moest de campagne meteen heel duidelijk zijn. Het concept kwam tot stand op basis van een strategische analyse van het verplaatsingsgedrag van Vlamingen en het belang dat ze hechten aan thema’s als klimaat en duurzaamheid. Daaruit bleek de noodzaak om de what's in it for me sterk te benadrukken: de tijdswinst die je dankzij een hogere Mobiscore kan behalen, maar ook de vaststelling dat een goede score zorgt voor een kleinere ecologische voetafdruk.MobiscoreAl deze elementen komen samen in het creatieve concept. De voet die enerzijds verwijst naar hoe makkelijk belangrijke voorzieningen te voet bereikbaar zijn en anderzijds naar een ecologische voetafdruk. Op de voetafdruk is de afstand van een huis tot verschillende voorzieningen gevisualiseerd: transport, winkels en diensten, ontspanning, onderwijs en zorg. De call-to-action is rechttoe rechtaan: Woning zoeken? Mobiscore checken!https://www.youtube.com/watch?v=ZJ4NHEyq780De campagne wordt gefaseerd uitgerold in een informatiefase en een sensibiliseringsfase. Van ‘wat is de Mobiscore en hoe werkt die?’ tot ‘wat zijn de voordelen van de Mobiscore voor mij?’. De focus ligt op online communicatie met videocontent en communicatie via partners, waarvoor een toolkit werd samengesteld. The Oval Office ondersteunde het Departement Omgeving ook bij de organisatie van de perslancering.