The Oval Office stimuleert nucleaire dialoog

Crea / News

The Oval OfficeBegin maart heeft de federale overheid een nieuwe, nationale campagne voorgesteld die alle Belgen moet informeren over het nucleaire risico en hoe zij zich kunnen voorbereiden op een eventueel ongeval. De multimediacampagne die burgers uitnodigt om zich te informeren en in dialoog te gaan met de overheid, is ontworpen door het live + communication bureau The Oval Office, in samenwerking met het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken.
De kans op een kernramp is klein, maar de federale overheid wil dat iedereen weet wat hij of zij moet doen als het toch zover komt. Naast een website waarop burgers gedetailleerde informatie kunnen terugvinden over de verschillende aspecten van een nucleair risico, zijn er ook een praktische informatiebrochure en een video over het onderwerp ontwikkeld. Het agentschap heeft ook een dossier voorbereid dat is verschenen in de Nederlandstalige en Franstalige edities van de krant Metro.
HautekietMaar omdat er nog zo veel bezorgdheden en misverstanden bestaan over nucleaire risico’s, is het cruciaal om niet eenzijdig met de burger te communiceren. The Oval Office en het Crisiscentrum creëerden daarom verschillende formats waarbij ruimte is voor vragen en discussie. In een eerste fase ging het om thema-uitendingen in samenwerking met Radio 1 (Hautekiet), La Première en VivaCité.
De komende maanden worden er infosessies georganiseerd voor gezondheidsprofessionals (dokters, gynaecologen, apothekers). Daarnaast zullen er op vraag van steden en gemeenten sessies georganiseerd worden in het hele land. Verschillende experten zullen er op vragen van inwoners antwoorden. Later dit jaar volgen er ook nog Facebook Live sessies.