Tree company en De Wakker Burger lanceren Je Gemeente Telt

Crea / News

Je Gemeente TeltHasselt investeerde in 2018 in verhouding bijna dubbel zo veel in mobiliteit dan Gent en bijna vier keer meer dan Antwerpen. Brugge spendeerde meer dan een derde van haar budget aan zorg. En Antwerpen reserveerde een groter deel van haar middelen voor veiligheid dan de andere provinciehoofdsteden. Dit en heel wat andere informatie kom je te weten op het nieuwe online platform ‘Je Gemeente Telt’. Na een succesvol pilootproject met zeven gemeenten geeft de website nu inzicht in de begroting van alle Vlaamse steden en gemeenten. ‘Je Gemeente Telt’ is het resultaat van een samenwerking tussen Tree company en De Wakkere Burger vzw.
Je Gemeente TeltOp de website www.jegemeentetelt.be kunnen alle Vlamingen het budget van hun gemeente bekijken en vergelijken met dat van andere lokale besturen. Aan welke beleidsdomeinen besteedt jouw gemeente haar middelen? Hoeveel belastinggeld draag je zelf bij aan die verschillende beleidsdomeinen? En aan welke beleidsdoelstellingen geeft jouw lokaal bestuur meer uit dan andere besturen? “Met Je Gemeente Telt geven we gemeenten en steden de kans om duidelijk te communiceren met hun burgers, iets dat vandaag meer en meer van hen verwacht wordt,” zegt Michiel Nuytemans van Tree company.
Tree company specialiseert zich in het uitbouwen van digitale participatietools. Het bedrijf ontwikkelde eerder al Bpart, een participatieplatform waarmee steden en gemeenten hun inwoners betrekken bij de beleidsvorming. De Wakkere Burger vzw is een steunpunt voor burgerparticipatie en democratie in Vlaanderen. De organisatie ondersteunt burgerinitiatieven, adviesraden en overheden bij het realiseren van een inclusieve en participatieve bestuurscultuur.