UBA start Expert Communities

expert_communities_icons_modifie_-1 (1)

Communication / News

Expert Community UBA

De Unie van Belgische Adverteerders (UBA) smelt haar Mediacommissies en Expertise Centers samen tot Expert Communities. Daarmee stelt ze een vorm van platform voor waar adverteerders en andere spelers uit de communicatie- en reclamesector elkaar kunnen ontmoeten. Ze kunnen in dialoog gaan tijdens live meetings en de conversatie online voortzetten. De UBA geeft tekst en uitleg in een bericht: "Het doel van deze Expert Communities is de uitwisseling van professionele kennis en ervaring over communicatie en marketing zodat iedere community member zijn/haar expertiseniveau kan verbeteren."

UBA

Deelname aan de Expert Communities is volledig gratis maar exclusief voorbehouden aan leden van de UBA. Elke Community vergadert minstens twee keer per academiejaar - behalve de Community Paid Media,  die vijf keer per jaar samenkomt. De kalender loopt van 1 september tot 31 augustus. De Expert Communities worden geleid door voorzitters en medevoorzitters. Elke (mede-)voorzitter is een adverteerder die expert is in zijn domein. Hij wordt door het Uitvoerend Comité van de UBA benoemd voor een mandaat van drie jaar en is één keer herbenoembaar.