Untitled Workers Club houdt blind conversations met de werknemers van Elia Group

Crea / News

Bedrijven weten veel over hun personeelsbestand, denk bijvoorbeeld aan de representatie qua leeftijd, gender of taal per functieniveau. Dergelijke cijfers helpen deels om de diversiteit in kaart te brengen, maar ze verduidelijken niet of er een inclusieve werkcultuur is. Voelen werknemers zich veilig en gehoord op de werkvloer? Worden ze beoordeeld enkel op basis van diploma of ook op kennis en vaardigheden? Moeten ze een deel van hun (culturele) identiteit verschuilen op het werk? Is er een bepaalde (zichtbare of onzichtbare) norm waaraan ze moeten voldoen?

Het is niet evident om op de werkvloer een ‘safe zone’ te creëren om over deze onderwerpen te praten. Untitled Workers Club kwam daarom met het idee om ‘blind conversations’ te houden voor Elia-group (België en Duitsland) om te achterhalen wat er nu echt leeft op de werkvloer. Random werden twee werknemers van verschillende afdelingen en functies aan elkaar gekoppeld tijdens een zoom of chat-gesprek. Deze werknemers konden volledig anoniem met elkaar van gedachten wisselen. De gesprekken werden begeleid door D&I- specialisten van Untitled Workers Club. Dankzij deze ‘blind conversations’ werd diversiteit en inclusie letterlijk het gespreksonderwerp binnnen het bedrijf en werden heel wat zaken uitgesproken.

Untitled Workers Club groepeerde de positieve opmerkingen en de werkpunten in thema’s en vertaalden deze samen met Elia Group naar sociale normen. Dit zijn (ongeschreven) regels van overtuigingen, attitudes en gedragingen die in heel het bedrijf worden aanvaard. Luisteren is belangrijk. Handelen ook. Door quotes te koppelen aan deze sociale normen en deze als poster op te hangen in het bedrijf, toont Elia Group dat ze geluisterd heeft en dat ze actie onderneemt rond de werkpunten.

De ‘blind conversations’ campagne maakt deel uit van ‘ActNow’, een duurzaamheidsprogramma van Elia Group waar één van de dimensies focust op DEI (Diversity, Equity & Inclusion).

Credits

Klant: Elia Group
Contactpersoon: Barbara Verhaegen
Agency: Untitled Workers Club
D&I specialisten: Sana Sellami & Hamza Ouamari Project manager: Nora Lahssini
Design: Dennis Deckx en Sofie Van der Stee