Viapass informeert over kilometerheffing

Kilometerheffing

Crea / News

Kilometerheffing
Op 1 april 2016 gaat de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton van start in de drie gewesten van België. Viapass, de overheidsinstelling die de kilometerheffing controleert en coördineert, start vanaf november 2015 met een grote informatiecampagne daarrond.
De campagne - uitgewerkt door Viapass zelf,  in samenwerking met AWV,  AWSR en  SPW - wordt uitgerold in drie golven. De eerste golf start op 1 november in Vlaanderen en loopt een maand lang. Vanaf 7 november worden ook affiches gedurende een maand langs de Waalse wegen opgesteld. De campagne toont een eenvoudig beeld met de nieuwe verkeerssignalisatie en de boodschap ‘Kilometerheffing voor vrachtwagens +3,5t   Vanaf 1 april 2016.’ Om ook de buitenlandse chauffeurs te kunnen bereiken, zal de campagne viertalig zijn: in de drie landstalen en in het Engels.
“De bedoeling van deze campagne is om nu reeds alle vrachtwagenchauffeurs ervan op de hoogte te brengen dat de kilometerheffing op 1 april 2016 van kracht wordt. Het gaat om een behoorlijk ingrijpende operatie, vandaar dat we lang vooraf informeren om iedereen te kunnen bereiken," zegt Johan Schoups, administrateur-generaal van Viapass. De campagne zal nadien nog herhaald worden: in januari in Vlaanderen, in maart in Wallonië. Afbeeldingen van het billboard langs de autosnelwegen zie je hierhier en hier.