Viewability: de volgende digitale uitdaging?

MEC-paper

Media / News / Research

MEC-paperIn een wereld meer en meer in de ban van technologische ontwikkelingen is het niet verwonderlijk dat online reclameinvesteringen ook exponentieel toenemen. "Online is veeleer regel dan uitzondering en maakt tegenwoordig integraal deel uit van alle mediastrategieën," zegt men bij MEC. "Deze toename van investeringen vermengd met de digitale revolutie waarin we leven vergt meer controle en structuur wat digitale marketing betreft."

Aanvankelijk werd een online campagne geëvalueerd op basis van impressies, clicks en CTR, de doorklikratio's. Dankzij nieuwe technische en technologische spelers kunnen de afgelopen jaren ook conversies, interacties, het aantal bekeken videos en andere analytische gegevens aan evaluaties worden toegevoegd.  Niet onbelangrijk, aangezien elke geïnvesteerde euro maximaal moet renderen qua efficiëntie en effectiviteit. Het is in deze context dat MEC als mediabureau adverteerders wil helpen in deze steeds complexer wordende omgeving en het voortouw wil nemen om belangrijke KPI’s zoals viewability ter harte te nemen: "Deze metric, welke aangeeft of een geserveerde banner/video ook daadwerkelijk de kans kreeg gezien te worden, speelt een belangrijke rol in het succes van een online campagne; in haar effectiviteit en haar rentabiliteit. En toch bestaan er op dit ogenblik geen richtlijnen. Via deze MECpaper wensen we de markt er op attent te maken dat deze KPI echt belangrijk is. Hoe? Door enerzijds uit te leggen wat viewability is en hoe we deze kunnen optimaliseren en anderzijds toe te lichten hoe we met de verschillende sales houses al rond de tafel zaten om bepaalde benchmarks en richtlijnen op te stellen alsook het huidige niveau van viewability te verbeteren."

Klik hier om de paper te downloaden.