Virtuele interactie even goed als menselijke?

GfK-interactions

Marketing / News / Research

GfK-interactionsVereist uw businessmodel menselijke interactie? Even opletten voor u die vervangt door virtuele interactie. Voor slechts bijna kwart van de online consumenten - 23% - zijn virtuele interacties even goed als 'er echt zijn’. GfK publiceerde resultaten van een grootschalig onderzoek dat dit aantoont. Mogelijkheden tot virtuele interactie komen steeds vaker voor in het dagelijkse leven – denk maar aan videoconferenties op de werkplaats, ‘face-timing’ met een smartphone, instant tekstchat via Facebook of Whatsapp,... of zelfs het online verkennen van nieuwe steden of plaatsen zoals restauranten of musea door het gebruik van Google Street View of 3D-panorama. Maar zijn deze interacties even goed als er zelf in persoon aanwezig te zijn?

Diegenen die het meest met deze stelling eens zijn, zijn de leeftijdscategorieën 20-29 en 30-39, met respectievelijk 28 procent en 27 procent. Dit zet hen op een duidelijke voorsprong op de tieners, die volgende in lijn zijn als meest virtueel ingestelde generatie, met 22 procent.

GfK-Infographic-Virtual-Interactions-Total[3]

Zoals verwacht, zijn steeds minder mensen het eens met de stelling naarmate de leeftijd stijgt. Eén op vijf (20 procent) van de 50-59 jarigen, vindt niet dat virtuele interacties even goed kunnen zijn als interacties in persoon. 15 procent van dezelfde groep zegt het tegenovergestelde. Vooral bij de 60-plussers is het verschil groot. Slechts één op tien (11 procent) is het eens met de stelling, terwijl bijna één op drie (27 procent) het er niet eens mee is.

Brazilië en Turkije zijn het meest ‘virtueel ingesteld’; Duitsland en Zweden het minst. En België? Wij zijn geen grote voorstander van virtuele interacties. Slechts 12 procent gaat akkoord met de stelling dat virtuele interacties met mensen en plaatsen even goed kunnen zijn als er zijn in persoon. 26 procent ziet dit helemaal anders en gaat niet akkoord met de stelling.

"Als we de resultaten even uitsplitsen naar geslacht," zegt An Palmans van GfK, "valt toch op dat vrouwen hier opener tegenover staan dan mannen. 14 procent van de vrouwen gaat wel akkoord met de stelling in vergelijking met maar 10 procent van de mannen. Er is ook maar 25 procent van de vrouwelijke ondervraagden die er niet mee akkoord gaan terwijl dit bij mannen, met 27 procent, toch iets hoger ligt. Bekijken we de split per leeftijdscategorie, dan komen de verwachte resultaten naar voor: de jongere generaties zien hier meer mogelijkheden in dan de oudere generaties. 19 procent van de tieners en 15 procent van de 20-25 jarigen ziet wel heil in virtuele interacties tegenover maar 10 procent van de 50-59 jarigen en 8 procent van de 60-plussers. Maar liefst 36 procent van de 60-plussers gaat niet akkoord met de stelling, dit in tegenstelling tot 20 procent van de tieners, 18 procent van de 20-29 jarigen en 17 procent van de 30-39 jarigen."

U kunt de bevindingen van alle (22) ondervraagde landen hier downloaden.