Vives monitort bodemkwaliteit met Internet of Things

4schools / Innovation / News

Tot op heden is er in Vlaanderen nog maar weinig gekend rond de bodemkwaliteit van stadsboomspiegels. Men heeft het in het werkveld vaak over ondermaatse groeiruimtes en deze zijn intuïtief empirisch zichtbaar maar er zijn geen onderbouwde objectieve criteria om deze stelling kracht bij te stellen. Er bestaat geen benchmark waaraan we stadsbodems kunnen toetsen. Dit is nodig om het beleid te overtuigen om meer te investeren in groeiplaatskwaliteit, zeker met de huidige klimaatproblematiek waarbij de kwetsbaarheid van het stedelijke bos door droogte, hitte en waterlast duidelijk zichtbaar wordt.

Naast objectieve criteria is het gebruik van een brede inzetbare monitoringstool aangewezen om een beleid te voeren tegen de bovengenoemde kwetsbaarheid van het stedelijke bos. Met de opkomst en toegankelijkheid van Internet of Things (IoT) met goedkope sensoren en microcontrollers ligt het automatisch loggen en visualiseren van omgevingsdata meer dan ooit binnen handbereik. Daar is hogeschool Vives mee aan de slag gegaan.

Lees er meer over in Room2902.

 

Beeld: What’s in a name? © Midjourney