Vlaamse creatieve sector: a place to be or not to be?

Communication / News / Research

creatieve sectorDe creatieve sector is niet alleen maatschappelijk maar ook economisch belangrijk voor Vlaanderen: ze geeft werk aan 171.265 voltijdse equivalenten (6,30% van de totale werkgelegenheid), draait een omzet van 78,8 miljard euro en realiseert een toegevoegde waarde van 12,5 miljard euro. Qua tewerkstelling en toegevoegde waarde deed de grootste groei zich voor in communicatie/pr & reclame, design en architectuur. De cijfers komen uit een nieuwe studie uitgevoerd door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en het Agentschap Innoveren & Ondernemen in samenwerking met Flanders District of Creativity (Flanders DC).
creatieve sectorUit de meting blijkt dat de sector jaar na jaar groeit: zo steeg tussen 2009 en de meest recent beschikbare cijfers (2016) de werkgelegenheid met 26% en de toegevoegde waarde met 42%,” zegt Pascal Cools van Flanders District of Creativity, het Vlaams aanspreekpunt voor ondernemen in de creatieve sector, “de creatieve sector heeft dus ook een grote economische impact.”
De studie biedt de meest actuele totaalcijfers rond tewerkstelling, omzet en toegevoegde waarde van de creatieve sector in Vlaanderen. “De cijfers werden berekend op basis van NACE-codes die geselecteerd werden door middel van literatuuronderzoek en door benchmarking met studies uit onze buurlanden,” vertelt Jan van Nispen, beleidsmedewerker van Departement EWI. “We volgen dezelfde top down-methodologie zoals we die ook bij andere sectoren toepassen waardoor de cijfers correct kunnen gebenchmarked worden. Doordat er veel kleine ondernemingen actief zijn in de creatieve sector, wordt echter niet alles gecapteerd door deze aanpak, waardoor de cijfers nog steeds een onderschatting zijn.”
Werkzame VTE’s (rekeneenheid voor de omvang van een arbeidsovereenkomst of werknemersbestand) zijn in aantallen het meest gestegen in communicatie, pr en reclame (+ 9.187 werkzame VTE’s), gevolgd door design (+ 7.150 werkzame VTE’s) en architectuur (+ 5.184 werkzame VTE’s). Digitale en gedrukte media kende als enige sector een daling (- 1.591 werkzame VTE’s).

creatieve sector

Actueel overzicht per subsector op basis van de meest recent beschikbare cijfers - 2016


Dezelfde trend speelt zich ook af bij de bruto toegevoegde waarde die gecreëerd wordt: die nominaal het meest in design (+ € 1,08 miljard), gevolgd door communicatie, pr en reclame (+ € 785 miljoen) en architectuur (+ € 444 miljoen). Digitale en gedrukte media kende als enige sector een daling (- € 188 miljoen). In media zijn het vooral de NACE-codes met betrekking tot uitgeverijen die een daling kennen.

creatieve sector

Actueel overzicht per subsector op basis van de meest recent beschikbare cijfers - 2016

“Deze cijfers en hun groeicurve over de jaren heen wijzen op een ondernemende voedingsbodem waar veel potentieel in zit. Uit andere studies weten we bovendien dat de creatieve sector ook een belangrijke aanjager is van vernieuwing in andere sectoren”. De creatieve sector verdient dan ook bijzondere aandacht vanuit het beleid,” stelt Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters. “In de verdere ontwikkeling van deze sectoren en hun innovatieve impact zie ik een belangrijke rol voor Flanders DC weggelegd.”