Vlaamse media-regulator kwistig met boetes

Media / News

De VRM, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, controleerde het kinderprogramma ‘De Nachtwacht’ via het online videoplatform VRT NU (13 februari 2020). Op het ogenblik van het onderzoek werden 6 afleveringen van dit programma op VRT NU aangeboden. De afleveringen worden telkens voorafgegaan en afgesloten door twee sponsorvermeldingen. Eén van de sponsorvermeldingen is afkomstig van een biermerk. Artikel 92, tweede lid, van het Mediadecreet bepaalt dat binnen een tijdsbestek van vijf minuten voor en na kinderprogramma’s geen sponsorvermeldingen mogen plaatsvinden. Bovendien stelt artikel 94 van het Mediadecreet dat kinderprogramma’s niet mogen gesponsord worden door ondernemingen waarvan de voornaamste activiteit bestaat in de vervaardiging of verkoop van alcoholhoudende dranken. De vaststellingen worden niet betwist door de VRT en de VRM besloot een administratieve geldboete van 7.500 euro op te leggen.

Ook DPG Media en SBS Belgium kregen boetes opgelegd. De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (3 februari 2020, 16u-22u), waaronder Q2. De VRM stelt vast dat er in het tijdsbestek verschillende sponsorvermeldingen worden uitgezonden.  Enkele van deze sponsorvermeldingen bevatten duidelijke promotionele elementen die aansporen tot consumptie.  De boodschap gaat dan ook verder dan het geven van meer bekendheid aan een product of een imago-ondersteunende boodschap waartoe een sponsorvermelding zich overeenkomstig het Mediadecreet dient te beperken. Bij het bepalen van de sanctie kan de VRM niet voorbijgaan aan het meervoudige karakter van de inbreuken en aan het gegeven dat bij DPG Media reeds herhaaldelijk gelijkaardige inbreuken werden vastgesteld die telkens met een administratieve geldboete werden gesanctioneerd. De VRM besloot een administratieve geldboete van 10.000 euro op te leggen.

De VRM controleerde tot slot de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (3 februari 2020, 16u-22u), waaronder VIJF. Bij VIJF wordt een sponsorvermelding aangetroffen die duidelijk promotionele elementen bevat die aanzet tot consumptie. Deze boodschap gaat dan ook verder dan het geven van meer bekendheid aan een product of een imago-ondersteunende boodschap waartoe een sponsorvermelding zich overeenkomstig het Mediadecreet dient te beperken.  Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM enerzijds rekening met het gegeven dat SBS reeds eerder voor een soortgelijke inbreuk werd gesanctioneerd en anderzijds met het bereikte aantal kijkers. De VRM besloot eveneens een administratieve geldboete van 10.000 euro op te leggen.