VO Citizen wil meer duurzame mobiliteit in Brussel

Communication / News

FGR_2260VO Citizen heeft in 2018 drie opdrachten rond mobiliteitsvraagstukken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de wacht gesleept. De rode draad die in elke opdracht terugkeert is dat alle partners aan hetzelfde zeel kunnen trekken, als er maar vanuit een gedeelde maatschappelijke doelstelling wordt gewerkt.
VO Citizen lanceerde het concept #GoedOpWeg als leidraad van de verkeersveiligheidscampagnes in Brussel. Op 20 november is een nieuwe campagne rond snelheidsbeperkingen van start gegaan. Hoewel het thema op zich niet uitzonderlijk is (de maximumsnelheid respecteren), is de actie vooral gericht op jonge automobilisten. Het campagnebeeld bestaat uit voedsel dat betrokken is bij een ongeval. De campagne zal zichtbaar zijn in OOH, op de sociale media en wordt ondersteund door verschillende activeringsacties.
VO CitizenOver datzelfde thema heeft VO Citizen een burgerparticipatieprogramma opgezet. In een eerste fase werd bijna 1.300 Brusselaars via een online-enquête naar hun mening gevraagd. Op basis van burgerpanels onder leiding van het VO Citizen-team in drie wijken werd er een meer diepgaande analyse gemaakt met 150 van de respondenten, volgens de principes van collectieve intelligentie. Het onlineplatform is ideeën van Brusselaars blijven verzamelen. Het is de bedoeling van het gewest om burgers niet alleen te raadplegen, maar ook actief te betrekken bij het uittekenen van het toekomstige verkeersveiligheidsbeleid.
Bike for Brussels
Bike for Brussels, het uithangbord van het fietsbeleid in Brussel, heeft VO Citizen in de arm genomen om haar activiteiten en evenementen te beheren. De bedoeling van de actie is om Brusselaars actief te gaan opzoeken aan de hand van een hele reeks acties tussen 2017 en 2019. Twee aspecten zijn daarbij belangrijk: iedereen in de stad bewust maken van het potentieel van de fiets, en overtuigde fietsers die zich nu al dag na dag in het verkeer wagen, bedanken.
Bike For BrusselsHet resultaat is een samenwerking tussen verschillende actoren uit de fietssector: Gracq, Provélo, Cyclo enz. en tot nu toe acht succesvolle acties in 2018. Onder andere de vip-fietsenstalling op het festival Couleur Café en de recente verlichtingsactie, waarbij bijna 1.000 fietsers een zichtbaarheidskit kregen om ook in de winter veilig te fietsen, gingen niet onopgemerkt voorbij. De laatste actie van het jaar zette de 250.000e fietser op de Van Praetbrug en de 500.000e fietser in de Wetstraat in de bloemetjes.
Week van de Mobiliteit
De Week van de Mobiliteit is het jaarlijkse hoogtepunt van een campagne van lange adem die VO Citizen voor het vijfde jaar op rij mocht organiseren. Alles draait rond het concept #Mobilmix en een manier van leven, een houding, een moderne manier om zich in de stadvan A naar B te begeven.
VO Citizen‘Shared mobility’ was het hoofdthema van deze campagne 2018, die vertrok van de vaststelling dat 70% van de openbare ruimte bestemd is voor auto's (verkeer en parkeren) en dat de levenskwaliteit van de Brusselaars er alleen op vooruit kan gaan als de stad zich inzet voor schone lucht en nieuwe alternatieven voor burgers. Daarom zette VO Citizen een campagne op poten om de Brusselaars te informeren over het groeiend aantal alternatieven om zich in Brussel te verplaatsen. De bottomline was “Een eigen wagen hoeft niet meer, delen kan ook.” De hoofdactie Carsharing Summer Experience op initiatief van VO Citizen en het gewest was een samenwerking tussen vijf concurrenten uit de autodeelsector, Cambio, Ubeequo, Zencar, DriveNow en Zipcar.
Om een beeld te krijgen van het potentieel van de stedelijke ruimte als die wordt vrijgemaakt, is de autoloze zondag de perfecte gelegenheid. Het bureau organiseerde tientallen activiteiten op alle hotspots in het stadscentrum: Rogier, Naamsepoort, Waterloolaan, Louizalaan, Hallepoort, Poelaertplein, Saincteletteplein, Tour & Taxis, Sint-Gorikshallen.