Voice Agency en VO Citizen geven handicap een plaats

Crea / News

RESPECT VO Citizen en Brussel MobiliteitSamen met Voice Agency heeft VO Citizen gewerkt aan RESPECT, een opvallende communicatiecampagne voor Brussel Mobiliteit om automobilisten erop te wijzen hoe belangrijk voorbehouden parkeerplaatsen zijn voor mensen met een beperking. Op donderdag 24 januari werd de campagne RESPECT, een initiatief van Brussels staatssecretaris voor verkeersveiligheid en gelijke kansen Bianca Debaets en de vzw Passe le message à ton voisin, op gang getrapt met een straatactie. VO Citizen was verantwoordelijk voor de institutionele en evenementcommunicatie, Voice nam de digitale communicatie en de PR op zich.

VO Citizen kwam op de proppen met een disruptief concept: automobilisten confronteren met een kafkaiaanse situatie. Wat als alle parkeerplaatsen voorbehouden zouden zijn voor mensen met een handicap? Aan de hand van een concrete situatie werden minder hoffelijke chauffeurs op hun verantwoordelijkheid gewezen en op de gevolgen van hun gedrag op het dagelijks leven van mensen met een handicap.

RESPECT VO Citizen en Brussel MobiliteitHeel concreet werd een drukbezochte parking op de Waterloolaan omgbouwd tot een zone die volledig was voorbehouden voor personen met een beperking. De reacties van de stomverbaasde automobilisten werden vastgelegd door een videoteam, terwijl stewards informatiebrochures uitdeelden. Sinds de actie op de Waterloolaan loopt de RESPECT-campagne in alle Brusselse gemeenten en politiezones, om eerst en vooral onoplettende chauffeurs eraan te herinneren hoe moeilijk mensen met een beperking een parkeerplaats vinden in onze hoofdstad. In tweede instantie worden overtreders ook beboet.